สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8997 รูป
สามเณร
791 รูป
แม่ชี
30 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7535 รูป
ลาสิกขา
22 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code กฤษณา

รหัสวัด
04330524001

ชื่อวัด
กฤษณา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2426

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2480

ที่อยู่
กฤษณา

เลขที่
111

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
กฤษณา

เขต / อำเภอ
ขุขันธ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33140

เนื้อที่
7 ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

จำนวนเข้าดู : 99

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 19:06:41

ข้อมูลเมื่อ : 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 09:07:52

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดกฤษณาก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2426  โดยการนำของหลวงปูแสนและชาวบ้านกฤษณาและบ้านพรรมแสงซึ้งอยู่บริเวณโนนตาลข้างหนองกฤษณามีเนื้อที่1เส้น (40เมตร) ยาว2เส้น (80เมตร) ใช้ชื่อวัดกฤษณา ตำบลจะกง อำเภอห้วยเหนือในขณะนั้น ต่อมาชาวบ้านเล็งเห็นว่าสถาที่ตั้งวัดเดิมนั้นคับแคบและมักเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนจึงย้ายไปตั้งที่บริเวณดอนปู่ตาแต่ยังไม่พ้นวิกฤติน้ำท่วมจึงย้ายวัดเป็นครั้งที่สามมาอยู่ในที่สูงกว่าคือวัดกฤษณา ตำบลจะกง (ปัจจุบันตำบลกฤษณา)
วัดกฤษณา  มีพระสงฆ์สามเณรอยู่จำพรรษาในทุกปีเป็นจำนวนมาก  ในยุคสมัยพระครูโสภิตธรรมขันธ์ (เอี้ยง ภคฺคุโณ) ในขณะดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดกฤษณา ทำให้พระสงฆ์สามเณรที่บวชเข้ามาแล้วได้ไปศึกษายังวัดต่างๆและสำนักเรียนบาลี จนจบเปรียญธรรมหลายรูป หลวงพ่อให้ความสำคัญเอาใจใสในการศึกษาของพระเณรและการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องและได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ ต่อมา พระครูโสภิตธรรมขันธ์ (เอี้ยง ภคฺคุโณ) เล็งเห็นให้ความสำคัญกับการศึกษาจึงมีดำริขึ้นจัดตั้งโรงเรียนขุขันราฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาแห่งแรงของอำเภอขุขันธ์ จนปัจจุบัน

รายการพระ

พระอธิการสี สุจิตโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระสมคิด สมจิตโต

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2565

พระสมชาย รตนวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2565

พระธรรม สิริบุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พีะดาวดวงเด่น เตชธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พระสี จิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พระสมัน สุมโน

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น