สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code กฤษณา

รหัสวัด
04330524001

ชื่อวัด
กฤษณา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2426

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2480

ที่อยู่
กฤษณา

เลขที่
111

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
กฤษณา

เขต / อำเภอ
ขุขันธ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33140

เนื้อที่
7 ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

จำนวนเข้าดู : 144

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 19:06:41

ข้อมูลเมื่อ : 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 09:07:52

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดกฤษณาก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2426  โดยการนำของหลวงปูแสนและชาวบ้านกฤษณาและบ้านพรรมแสงซึ้งอยู่บริเวณโนนตาลข้างหนองกฤษณามีเนื้อที่1เส้น (40เมตร) ยาว2เส้น (80เมตร) ใช้ชื่อวัดกฤษณา ตำบลจะกง อำเภอห้วยเหนือในขณะนั้น ต่อมาชาวบ้านเล็งเห็นว่าสถาที่ตั้งวัดเดิมนั้นคับแคบและมักเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนจึงย้ายไปตั้งที่บริเวณดอนปู่ตาแต่ยังไม่พ้นวิกฤติน้ำท่วมจึงย้ายวัดเป็นครั้งที่สามมาอยู่ในที่สูงกว่าคือวัดกฤษณา ตำบลจะกง (ปัจจุบันตำบลกฤษณา)
วัดกฤษณา  มีพระสงฆ์สามเณรอยู่จำพรรษาในทุกปีเป็นจำนวนมาก  ในยุคสมัยพระครูโสภิตธรรมขันธ์ (เอี้ยง ภคฺคุโณ) ในขณะดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดกฤษณา ทำให้พระสงฆ์สามเณรที่บวชเข้ามาแล้วได้ไปศึกษายังวัดต่างๆและสำนักเรียนบาลี จนจบเปรียญธรรมหลายรูป หลวงพ่อให้ความสำคัญเอาใจใสในการศึกษาของพระเณรและการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องและได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ ต่อมา พระครูโสภิตธรรมขันธ์ (เอี้ยง ภคฺคุโณ) เล็งเห็นให้ความสำคัญกับการศึกษาจึงมีดำริขึ้นจัดตั้งโรงเรียนขุขันราฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาแห่งแรงของอำเภอขุขันธ์ จนปัจจุบัน

รายการพระ

พระอธิการสี สุจิตโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระสมคิด สมจิตโต

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2565

พระสมชาย รตนวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2565

พระธรรม สิริบุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พีะดาวดวงเด่น เตชธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พระสี จิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พระสมัน สุมโน

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น