สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพธิ์พระองค์

รหัสวัด
04331402002

ชื่อวัด
วัดโพธิ์พระองค์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2407

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2492

ที่อยู่
วัดโพธิ์พระองค์

เลขที่
01

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
พิงพวย

เขต / อำเภอ
ศรีรัตนะ

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33240

เนื้อที่
20 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา

มือถือ
0899171784

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง

จำนวนเข้าดู : 118

ปรับปรุงล่าสุด : 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 16:43:55

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 20:33:00

 
 
 
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวิริยโพธิกิจ พุทฺธวิริโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-05-2566

พระสำเริง นริสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2565

พระโสพล ฐานิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2565

พระชิน กตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2565

พระสุนา อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2565

พระศิริชัย กตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2565

พระสมคิด ฉินฺนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2565

พระสิทธิชัย นนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2565

พระวิเชียร ตปสมฺปนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2565

พระพงษ์พัฒน์ พลธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-06-2566

พระอุดมศักดิ์ อุตฺตมธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2565

พระสุพิต สุตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-05-2566

พระสมบัติ สมฺปตฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น