สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code โพธิ์วงศ์

รหัสวัด
04330804002

ชื่อวัด
โพธิ์วงศ์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2469

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม ปี 2527

ที่อยู่
บ้านโพธิ์วงศ์

เลขที่
130

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
โพธิ์วงศ์

เขต / อำเภอ
ขุนหาญ

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33150

เนื้อที่
23 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา

มือถือ
0934515515

จำนวนเข้าดู : 13

ปรับปรุงล่าสุด : 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:28:40

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 20:33:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

 
        วัดโพธิ์วงศ์เดิมทีตามประวัติความเป็นมา หลวงพ่อทองคำ สุวณฺณโชติ ท่านเป็นคนบ้านกระมัล เมื่อบวชแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านไม่สบาย(เป็นไข้ ) ชาวบ้านโพธิ์วงศ์ได้นำท่านมารักษาตัวด้วยยาสมุนไพร จนท่านหายจากอาการป่วย หลังจากนั้นชาวบ้านโพธิ์วงศ์ได้ปรึกษากันซื้อที่ถวายวัดในราค ๕๐บาท (สมัยนั้น) โดยมีคุณพ่อประสาร สิทธิพันธ์ และคุณพ่อยิ้ม ยอดสิงห์ ผู้เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อ เป็นผู้ประสานงานและได้นิมนต์ให้หลวงพ่ออยู่และชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างกุฏิให้หลวงพ่อท่านอยู่ ต่อมาได้ตั้งชื่อวัดว่า"วัดโพธิ์วงศ์"
        วัดโพธิ์วงศ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล นอกจากนั้นยังมี หอระฆัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย และปูชนียวัตถุอื่นๆ รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรมหรังษี) และรูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสวัด คือรูปหล่อหลวงพ่อทองคำ สุวณฺณโชติ และรูปหล่อพระครูพิพัฒน์โพธิคุณ(ทรัพย์ ปารคามี)
         วัดโพธิ์วงศ์ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๗ มีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา
อาณาเขต    ทิศเหนือ                        จด หมู่บ้านเขวา
                   ทิศใต้                           จด หมู่บ้านโพธิ์วงศ์
                   ทิศตะวันออก                  จด อนามัย
                   ทิศตะวันตก                    จด ถนนใหญ่
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร   ยาว ๒๒ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร   ยาว ๓๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๒ หลัง
วิหาร กว้าง ๘ เมตร   ยาว ๙.๒ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร   ยาว ๑๘.๒ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๗ เมตร   ยาว ๙ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ ฌาปนสถาน จำนวน ๑ หลัง หอระฆัง จำนวน ๑ หลัง  หอกลอง  จำนวน ๑ หลัง
ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันดังนี้
๑.หลวงพ่อทองคำ สุวณฺณโชติ
๒.หลวงพ่อเอี่ยม
๓.หลวงพ่อทอน
๔.หลวงพ่อสาร
๕.หลวงพ่อพระครูพิพัฒน์โพธิคุณ
๖.พระอธิการวิจิตร ถิรปญฺโญ
๗.พระอธิการสุวัฒน์ ปญฺญาวชิโร
๘.พระครูใบฎีกาขจรจิตร
๙.พระมหาบุญสงค์ อินฺทวีโร ดร.(เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน) 

 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาบุญสงค์ อินฺทวีโร ป.ธ.๔ ดร.

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

พระสุพล ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระพูน สุมโน

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

พระสมพร จนฺทวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

พระคุณากร สุขญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระศรศักดิ์ สีลเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระวิสิทธิ์ จกฺกวโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

พระชิรพล ธีรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

พระเรวัตร ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระอุดร อุตฺตโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

พระอินตา จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีสืบสานแห...

วันที่จัดงาน : 14-07-2565

เปิดดู 6 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานสมเด็จ...

ข้อมูลเมื่อ : 18-08-2565

เปิดดู 9 ครั้ง

รูปหล่อสมเด็จพุ...

ข้อมูลเมื่อ : 18-08-2565

เปิดดู 8 ครั้ง

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 18-08-2565

เปิดดู 8 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 18-08-2565

เปิดดู 5 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น