สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ฐานข้อมูลวัด

พระราชปรีชาญาณมุนี

เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ

บ่อชะเนง

มหานิกาย

พระครูสิริสีลวัตร(ประสงค์)

รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ

วัดอำนาจ

มหานิกาย

วัดหาดทรายมูล

ต.ห้วยไร่ อ.เมืองอำนาจเจริญ

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 27-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2565

เปิดดู 93 ครั้ง

สำนักสงฆ์บุ่งเรือคำ

ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

เปิดดู 80 ครั้ง

สำนักสงฆ์ภูถ้ำบก

ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

โคกเจริญ

ต.โคกสาร อ.ชานุมาน

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

เปิดดู 87 ครั้ง

ห้วยกระแสน

ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

เปิดดู 75 ครั้ง

โคกนกกระเต็น

ต.โคกสาร อ.ชานุมาน

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

เปิดดู 72 ครั้ง

สำนักสงฆ์แก่งคันสูง

ต.โคกสาร อ.ชานุมาน

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

เปิดดู 96 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ป่าธรรมสว่างจิต

ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

เปิดดู 72 ครั้ง

วัดสว่างอารมณ์

ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 24-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

เปิดดู 84 ครั้ง

หนองแมงดาราษฎร์บำรุง

ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 24-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2565

เปิดดู 79 ครั้ง

ป่าธรรมวิโมกข์

ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 24-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

เปิดดู 105 ครั้ง

ห้วยฆ้องทองศิลา

ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 24-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2565

เปิดดู 80 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ดอนแดง

ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

เปิดดู 81 ครั้ง

วัดบ้านศาลา

ต.แมด อ.ลืออำนาจ

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2565

เปิดดู 85 ครั้ง

กนิษฐานนท์

ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 00-00-543

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

เปิดดู 98 ครั้ง

กลาง

ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 00-00-543

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2565

เปิดดู 116 ครั้ง

กุงชัย

ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 00-00-543

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

เปิดดู 95 ครั้ง

กุดตากล้า

ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 00-00-543

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2565

เปิดดู 96 ครั้ง

กุดน้ำกิน

ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 00-00-543

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

วัดกุดปลาดุก

ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 00-00-543

ปรับปรุงล่าสุด : 22-07-2565

เปิดดู 84 ครั้ง

กุลเชฎโฐ

ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 00-00-543

ปรับปรุงล่าสุด : 00-00-543

เปิดดู 58 ครั้ง

เกษร

ต.จานลาน อ.พนา

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 00-00-543

ปรับปรุงล่าสุด : 00-00-543

เปิดดู 80 ครั้ง

เก่ากุง

ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 00-00-543

ปรับปรุงล่าสุด : 00-00-543

เปิดดู 68 ครั้ง

เก่าน้ำคำ

ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 00-00-543

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

เปิดดู 87 ครั้ง

เกาะแก้ว

ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 00-00-543

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

เปิดดู 81 ครั้ง

วัดแก้งกฐิน

ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 00-00-543

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

เปิดดู 92 ครั้ง

ขุมเหล็ก

ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 00-00-543

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

เปิดดู 96 ครั้ง

เขมาราม

ต.ไม้กลอน อ.พนา

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 00-00-543

ปรับปรุงล่าสุด : 00-00-543

เปิดดู 85 ครั้ง

คันสูง

ต.โคกสาร อ.ชานุมาน

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 00-00-543

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2565

เปิดดู 97 ครั้ง

คำข่า

ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน

จ.อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 00-00-543

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

เปิดดู 105 ครั้ง

387 รายการ / 13 หน้า
1
2
3
4