สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8997 รูป
สามเณร
791 รูป
แม่ชี
30 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7535 รูป
ลาสิกขา
22 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ฐานข้อมูลวัด

พระราชรัตนากร (ธวัช ธมฺมเตโช)

รองเจ้าคณะจังหวัด

วัดธาตุเรณู

มหานิกาย

พระครูวิชิตพัฒนคุณ

รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม

กกต้อง

มหานิกาย

ทิพเนตร

ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

เปิดดู 34 ครั้ง

ที่พักสงฆ์โพนทอง

ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 10-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ดอนเทวดา

ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 10-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

วัดป่าพาราราม

ต.นาใน อ.โพนสวรรค์

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

เปิดดู 39 ครั้ง

วัดโพนแก้ว

ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2565

เปิดดู 33 ครั้ง

วัดสมประสงค์วนาราม

ต.นางัว อ.บ้านแพง

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

เปิดดู 36 ครั้ง

พุทธลีลา

ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 27-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

เปิดดู 166 ครั้ง

กุหลาบพัฒนาราม

ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 27-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2565

เปิดดู 45 ครั้ง

วัดธรรมรังษี

ต.เรณู อ.เรณูนคร

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

วัดธัมมรังสีวนาราม

ต.เรณู อ.เรณูนคร

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

เปิดดู 42 ครั้ง

อ่างมโนราห์

ต.หนองซน อ.นาทม

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

เปิดดู 41 ครั้ง

สวนภิรมย์ธรรม

ต.หนองซน อ.นาทม

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

เปิดดู 35 ครั้ง

รัตตะโนบล

ต.หนองซน อ.นาทม

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

เปิดดู 31 ครั้ง

สวนป่าบูรณพุทธ

ต.หนองซน อ.นาทม

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

เปิดดู 35 ครั้ง

วัดถ้ำมงคลศิลาราม

ต.หนองซน อ.นาทม

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

เปิดดู 45 ครั้ง

วัดป่าศิลาราม

ต.หนองซน อ.นาทม

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

เปิดดู 31 ครั้ง

วัดป่านาทม

ต.นาทม อ.นาทม

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2565

เปิดดู 33 ครั้ง

วัดศรีคูณเมือง

ต.โพนทอง อ.เรณูนคร

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-08-2565

เปิดดู 50 ครั้ง

ที่พักสงฆ์โชคอำนวย

ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

เปิดดู 37 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ทุ่งเจริญสามัคคีธรรม

ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

ที่พักสงฆ์โนนชมภูภาวนา

ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

เปิดดู 32 ครั้ง

ที่พักสงฆ์มุจลินท์

ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

เปิดดู 30 ครั้ง

ที่พักสงฆฆ์โพธิสว่าง

ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

เปิดดู 33 ครั้ง

ที่พักสงฆ์หนองแซง

ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

เปิดดู 43 ครั้ง

ที่พักสงฆ์นนพัฒนาราม

ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

เปิดดู 33 ครั้ง

พุทธอุทยานพรเจริญ

ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

เปิดดู 31 ครั้ง

วัดหนองแสง

ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2565

เปิดดู 39 ครั้ง

สำนักสงฆ์ไชยวาส

ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-07-2565

เปิดดู 35 ครั้ง

สำนักสงฆ์ป่าสามัคคี

ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

เปิดดู 31 ครั้ง

สำนักสงฆ์ป่าหนองกะทันน้ำ

ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก

จ.นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

เปิดดู 36 ครั้ง

884 รายการ / 30 หน้า
1
2
3
4