สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8997 รูป
สามเณร
791 รูป
แม่ชี
30 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7535 รูป
ลาสิกขา
22 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ฐานข้อมูลวัด

พระราชรัตนโมลี

เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร

ศรีบุญเรือง

มหานิกาย

พระมหามงคล

รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร

วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

มหานิกาย

สำนักสงฆ์ศรีสุวรรณ

ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 01-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2565

เปิดดู 37 ครั้ง

แก่งตะวันแก้ว

ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-09-2565

เปิดดู 66 ครั้ง

ที่พักสงฆ์บ้านแก่นเต่าน้อย

ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2565

เปิดดู 46 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ดอนม่วงพัฒนา

ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2565

เปิดดู 37 ครั้ง

ที่พักสงฆ์มงคลธรรม

ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2565

เปิดดู 30 ครั้ง

หว้านน้อยธาราวนารมย์

ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 11-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-08-2565

เปิดดู 36 ครั้ง

ที่พักสงฆ์บูรพาจารย์โพนทรายเขต...

ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 11-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2565

เปิดดู 36 ครั้ง

อ่างน้ำทิพย์

ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 10-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2565

เปิดดู 26 ครั้ง

ที่พักสงฆ์อ่างนกเจ่า

ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-07-2565

เปิดดู 33 ครั้ง

ที่พักสงฆ์สมเด็จ๑

ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2565

เปิดดู 38 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ภูไม้ซาง

ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

เปิดดู 36 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ป่าสัก

ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

เปิดดู 43 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ภูสร้าง

ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

เปิดดู 38 ครั้ง

ที่พักสงฆ์หนองบัวบาน

ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2565

เปิดดู 37 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ไพรโสภา

ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

เปิดดู 38 ครั้ง

ที่พักสงฆ์คำเชียงสาเทพารักษ์

ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2565

เปิดดู 34 ครั้ง

ที่พักสงฆ์หนองไหลวีรธรรมโชติ

ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

เปิดดู 40 ครั้ง

ที่พักสงฆ์นาเจริญ

ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-08-2565

เปิดดู 37 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ป่าเตย

ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

เปิดดู 32 ครั้ง

ที่พักสงฆ์อ่างเป่าปี่

ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

เปิดดู 48 ครั้ง

ที่พักสงฆ์เดชจำนงค์

ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

เปิดดู 29 ครั้ง

วัดป่าสุขเกษมเจริญธรรม

ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

เปิดดู 40 ครั้ง

ที่พักสงฆ์โพธิสมภรณ์

ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

เปิดดู 41 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ส่างโดน

ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

เปิดดู 39 ครั้ง

วัดอ่างห้วยสิงห์

ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

เปิดดู 44 ครั้ง

ที่พักสงฆ์โยธาคำ พุทธานุสรณ์

ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

เปิดดู 42 ครั้ง

ทีพักสงฆ์หลักสอง

ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

เปิดดู 33 ครั้ง

ดอนหม้อแกง

ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2565

เปิดดู 31 ครั้ง

ดงเมย

ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2565

เปิดดู 29 ครั้ง

ป่าหนองบง

ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2565

เปิดดู 30 ครั้ง

457 รายการ / 16 หน้า
1
2
3
4