สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8970 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9813 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7499 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ฐานข้อมูลวัด

พระราชรัตนโมลี

เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร

ศรีบุญเรือง

มหานิกาย

พระมหามงคล

รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร

วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์

มหานิกาย

ที่พักสงฆ์ป่ารัตนมงคล

ต.โนนยาง อ.หนองสูง

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2566

เปิดดู 205 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ศรีชมชื่น

ต.โนนยาง อ.หนองสูง

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

เปิดดู 44 ครั้ง

วัดโนนสะอาด

ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

เปิดดู 61 ครั้ง

วัดดวงบุปผาราม

ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

เปิดดู 38 ครั้ง

วัดเทพรัตนมงคล

ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

เปิดดู 58 ครั้ง

ที่พักสงฆ์หนองนกเขียน

ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

เปิดดู 38 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ด่านชมพู

ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

เปิดดู 37 ครั้ง

ป่าเชตวัน

ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

เปิดดู 43 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ภูถ้ำพระศรีเจริญ

ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

วัดภูตูม

ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-11-2566

เปิดดู 381 ครั้ง

วัดภูรตโนธรรม

ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

วัดโนนสวรรค์ดานสูง

ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2565

เปิดดู 35 ครั้ง

วัดดานตึง

ต.คำชะอี อ.คำชะอี

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-08-2565

เปิดดู 59 ครั้ง

ภูดินธรรมาราม

ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

เปิดดู 38 ครั้ง

สว่างพัฒนา

ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

เปิดดู 42 ครั้ง

สุริยารังษีกิตติญาณ

ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

เปิดดู 36 ครั้ง

คูหาวนาราม

ต.คำบก อ.คำชะอี

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

เปิดดู 35 ครั้ง

วัดป่าพุทธรัตนชัยมงคล

ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-07-2565

เปิดดู 102 ครั้ง

วัดสามัคคีธรรม

ต.โนนยาง อ.หนองสูง

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-01-2566

เปิดดู 407 ครั้ง

กกกอก

ต.กกตูม อ.ดงหลวง

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 00-00-543

เปิดดู 47 ครั้ง

กกตูม

ต.กกตูม อ.ดงหลวง

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 00-00-543

เปิดดู 38 ครั้ง

กลางสนาม

ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 00-00-543

เปิดดู 63 ครั้ง

วัดกาญจนประดิษฐ์

ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

วัดการุณทราวาส

ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2565

เปิดดู 38 ครั้ง

กุดแข้

ต.กุดแข้ อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 00-00-543

เปิดดู 62 ครั้ง

กุดโง้งน้อย

ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

เปิดดู 37 ครั้ง

กุดโง้งน้อย

ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 00-00-543

เปิดดู 37 ครั้ง

เกษมสุข

ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

เปิดดู 45 ครั้ง

เกษมสุข

ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-10-2566

เปิดดู 128 ครั้ง

แก้งนาง

ต.กกตูม อ.ดงหลวง

จ.มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 00-00-543

เปิดดู 29 ครั้ง

456 รายการ / 16 หน้า
1
2
3
4
5
6