สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

รายละเอียด
เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาประประมาณพ.ศ.๒๕๐๐

โดย : ตับเต่าเก่า

ที่อยู่ : ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

จำนวนเข้าดู : 5

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กันยายน พ.ศ. 2565 10:33:51

ข้อมูลเมื่อ : 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 11:01:30

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

พระประธานในอุโบสถ

โดย : ศรีมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

เปิดดู : 6

พระพุทธะเอกะ (หลวงพ่อหนึ่ง)

โดย : ดอนหวาย

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

เปิดดู : 8

วัดไชยาราม

โดย : ไชยาราม

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

เปิดดู : 5

พระพุทธรัตนรังสี

โดย : สว่างป่งเชือก

ข้อมูลเมื่อ : 10-08-2565

เปิดดู : 8

เมรุ

โดย : ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 5

กุฏิเจ้าอาวาส

โดย : ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 4

ศาลาเอนกประสงค์

โดย : ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 4

อุโบสถ

โดย : ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 4

ศาลาการเปรียญ

โดย : ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 3