สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

วัดไชยาราม

รายละเอียด
รหัส04370305003วัดไชยารามตั้งพ.ศ.2473อยู่บ้านเลขที่9หมู่5บ้านคำน้อยต.ห้วยอ.ปทุมราชวงศาจ.อำนาจเจริญ อ.ปทุมราชวงศาจ.อำนาจเจริญ37110เนื้อที่18ไร่รบ3งาน81ตร. ทิศใต้ติดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกติดชุมชนบ้านคำน้อย ทิศเหนือติดป่า ทิศตะวันตกติดทุ่งนา ปูชนียเสนานะภายในวัดไชยาราม ศาลาอุโบสถ1หลัง กว้าง4.50เมตรยาว40เมตร ศาลาการเปรียญ1หลัง กว้าง4เมตรยาว20เมตร กุฏิพระสงฆ์4หลัง หลังที่1กว้าง3เมตรยาว6เมตร หลังที่2กว้าง2.50เมตรยาว5เมตร หลังที่3กว้าง2.50เมตรยาว5เมตร หลังที่4กว้าง2เมตรยาว5เมตร หอระฆังสูง6เมตรกว้าง2.50เมตร พระภิกษุในวัดมี3รูป 1พระครูวชิรชัยคุณเจ้าอาวาสจต. 2พระวีระชัย โชติธัมโมพระลูกวัด 3พระคมฤทธิ์ อนาลโย

โดย : ไชยาราม

ที่อยู่ : ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

จำนวนเข้าดู : 4

ปรับปรุงล่าสุด : 23 กันยายน พ.ศ. 2565 09:45:33

ข้อมูลเมื่อ : 23 กันยายน พ.ศ. 2565 09:14:20

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

พระประธานในอุโบสถ

โดย : ศรีมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

เปิดดู : 6

พระพุทธะเอกะ (หลวงพ่อหนึ่ง)

โดย : ดอนหวาย

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

เปิดดู : 8

พระพุทธรัตนรังสี

โดย : สว่างป่งเชือก

ข้อมูลเมื่อ : 10-08-2565

เปิดดู : 8

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

โดย : ตับเต่าเก่า

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

เปิดดู : 5

เมรุ

โดย : ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 5

กุฏิเจ้าอาวาส

โดย : ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 4

ศาลาเอนกประสงค์

โดย : ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 4

อุโบสถ

โดย : ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 4

ศาลาการเปรียญ

โดย : ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 3