สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9034 รูป
สามเณร
796 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9872 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7562 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

พระอุโบสถ

รายละเอียด

             การสร้างอุโบสถ(หลังที่ 3 ปัจจุบัน) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2529 วันเสาร์ขึ้น 7 ค่ํา เดือนยี่ ปีกุน ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ หลังใหม่ทางฝ่ายสงฆ์ มีท่านเจ้าคุณพระราชรัตโนบล เจ้าคณะจังหวัด อุบลราชธานี วัดทุ่งศรีเมืองเป็นประธานทางฝ่ายฆราวาสมีนายเผด็จ วุฒิเศรษฐไพบูลย์ ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง อ.เหล่าเสือโก้ก เป็นประธาน ฤกษ์งามยามดีในแผ่นศิลาฤกษ์ พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส กทม. เจ้าคณะภาค 12 ได้เมตตาให้ฤกษ์ หลังจากวางศิลาฤกษ์แล้ว ช่างได้เริ่มงานทําการก่อสร้างมาโดยลําดับ

           โครงสร้างอุโบสถหลังใหม่ ขนาดกว้าง 5.30 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างแบบถาวร (ค.ส.ล.) ต้นเสาก่ออิฐหุ้มโครงเหล็กเทคอนกรีตข้างใน ฉาบ ปูนติดลวดลายประดับกระจกสีทาสีทองน้ําทุกต้น ประตูข้างละ 1 ช่อง หน้าต่าง 6 ช่อง บานประตู หน้าต่างแกะสลักลวดลาย ประดับกระจกสีทาสีทองน้ํา ซุ้มข้างบนประตูหน้าต่างแบบบุษบก ประดับกระจกสีทาสีทองน้ํา หน้าบันทั้ง 2 ข้างติดลวดลายประดับกระจกสี ทาสีทองน้ำหลังคาสองชั้นสามลด มุง กระเบื้องเคลือบแบบสุโขทัย ติดช่อฟ้าใบระกาเครื่องเคลือบดินเผา พื้นปู แผ่นหินอ่อนสีขาวตลอดถึงบันได 2 ข้าง กําแพงแก้วรอบนอก กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ติดตั้งลูกกงเซรามิก มีซุ้มประตู 4 ด้าน พื้นภายในกําแพงปู อิฐตัวหนอนสีแดง สร้างเสร็จ พ.ศ. 2540 สิ้นทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง จํานวน6,851,401 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งบาทถ้วน)ทุนทรัพย์ในการก่อสร้างได้จาก ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาว เหล่าเสือโก้กผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นและไปรับราชการประกอบอาชีพอยู่ต่างถิ่นเช่น ในกรุงเทพมหานครเป็นต้น ได้มีศรัทธาบริจาคให้เป็นส่วนตัว รับเป็น เจ้าภาพจองวัสดุก่อสร้างบ้าง จัดทอดกฐินและทอดผ้าป่าสามัคคีบ้าง
 
 

โดย : มงคลใน

ที่อยู่ : ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

จำนวนเข้าดู : 21

ปรับปรุงล่าสุด : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 16:38:33

ข้อมูลเมื่อ : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 13:05:59

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

พระแก้วมรกตจำลอง

โดย : ศรีฐานธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2566

เปิดดู : 9

พระองค์ดำ(หลวงพ่อองค์ดำ)

โดย : ศรีฐานธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู : 21

หลวงพ่อพระพุทธชินราชจำลอง

โดย : ศรีฐานธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2566

เปิดดู : 5

พระศรีพัฒนโคดม

โดย : ศรีฐานธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2566

เปิดดู : 2

พระประธานในอุโบสถ

โดย : มงคลใน

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

เปิดดู : 28

หอระฆัง

โดย : มงคลใน

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู : 37

พระธาตุประสิทธิ์

โดย : วัดธาตุประสิทธิ์

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2565

เปิดดู : 33

พระประธานในอุโบสถ

โดย : ศรีมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

เปิดดู : 21

พระพุทธะเอกะ (หลวงพ่อหนึ่ง)

โดย : ดอนหวาย

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

เปิดดู : 45

วัดไชยาราม

โดย : ไชยาราม

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

เปิดดู : 19