สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8993 รูป
สามเณร
801 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9837 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7516 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

หอระฆัง

รายละเอียด
      พ.ศ.2539 ดร.เลิศ-นางมณี แก้วเนตร มีศรัทธาเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆัง 1 หลัง สง 2 ชั้น ทางด้านทิศใต้อุโบสถ หลังคาเป็นแบบ บุษบก 5 ชั้นติดลวดลาย สิ้นทุนทรัพย์ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
     พ.ศ.2540 สร้างซุ้มประตูทางด้านทิศ ใต้วัด กว้าง 4.50 เมตร สูง 5 เมตร ต้นเสา คอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐหุ้ม 4 ต้น ติดลวดลาย หน้าบันด้านนอกติดลวดลายเครื่องหมายกาญจนาภิเษกด้านในติดลาย เครื่องหมายธรรมจักร ทาสีทองน้ํา ในระหว่างช่องต้นเสา มีรูปเสือโคร่งยืนข้างละ 1 ตัวหันหน้าออกไปทางถนน รูปเสือโคร่งทั้ง 2 ตัวนั้น นายสมบัติ รัตโน อดีต ส.จ.อุบลราชธานี มีศรัทธาสร้างนํามาถวาย จึงได้จัดตั้งไว้ที่ซุ้ม ประตู เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเหล่าเสือโก้ก ให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็น เป็นอนุสรณ์ ในการสร้างซุ้มประตูสิ้นทุนทรัพย์ 240,000 บาท (สองแสนสี่ หมื่นบาทถ้วน)
 

โดย : มงคลใน

ที่อยู่ : ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

จำนวนเข้าดู : 72

ปรับปรุงล่าสุด : 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 20:56:15

ข้อมูลเมื่อ : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 13:07:58

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

พระศรีพัฒนโคดม

โดย : ศรีฐานธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2566

เปิดดู : 35

พระพุทธสุเมธคุณ

โดย : วัดป่านานาชาติ

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

เปิดดู : 33

บริเวณวัดหนองนกเขียน

โดย : วัดหนองนกเขียน

ข้อมูลเมื่อ : 19-04-2566

เปิดดู : 39

พระประธาน

โดย : วัดหนองนกเขียน

ข้อมูลเมื่อ : 17-04-2566

เปิดดู : 33

พระแก้วมรกตจำลอง

โดย : ศรีฐานธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2566

เปิดดู : 58

พระองค์ดำ(หลวงพ่อองค์ดำ)

โดย : ศรีฐานธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู : 47

หลวงพ่อพระพุทธชินราชจำลอง

โดย : ศรีฐานธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2566

เปิดดู : 48

พระอุโบสถ

โดย : มงคลใน

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู : 45

พระประธานในอุโบสถ

โดย : มงคลใน

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

เปิดดู : 48

พระธาตุประสิทธิ์

โดย : วัดธาตุประสิทธิ์

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2565

เปิดดู : 66