สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8993 รูป
สามเณร
801 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9837 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7516 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

พระองค์ดำ(หลวงพ่อองค์ดำ)

รายละเอียด
   วัดศรีฐานธรรมิการาม มีพระพุทธรูป เนื้อ ไม้พะยอมแกะสลัก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๘๐​ พระพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ซึ่งเป็น ศิลปะไทย ผสมศิลปะ ล้านช้าง ฐานลายกลีบบัว ( สมัยรัตนโกสินทร์) มีการสลักที่ชายผ้าไม้ใต้ฐานบัวว่า "ธัมมะธีโร" ๑๐​ สิงห์ ๒๔๘๐​ หน้าตัก ๓๗ นิ้ว สูงจากหน้าตักถึงพระเศียร ๖๐ นิ้ว จากหน้าตักถึงบ่าสูง ๔๓ นิ้ว พระเศียรเกศเกล้าขนาด ความสูง ๒๗ นิ้ว ฐานไม้แกะสลักบัวหงายนูนต่ำ มี๔ชั้น สูง ๒๙ นิ้ว รวมสูจากฐาน ๘๙ นิ้ว(ไม่รวมจอมเศียรเพลิงแหลม)ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม "หลวงพ่อพระองค์ดำ" หรือพระองค์ดำ เป็นพระคู่บ้านคู่ชุมชน ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ และเป็นที่เคารพสักการะ และเลื่อมใสศรัทธาของชุมชน และผู้ที่มาเยือนมักจะมากราบไหว้ขอพร 
    มีหินขอพร มีผู้ขอแล้วสำเร็จดังหวัง ให้โชคลาภ มีคำบูชาตั้งไว้ให้อ่านซึ่งท่านสวดก็เหมือนการเพิ่มมนต์ขลัง ให้ศักดิ์สิทธิ์ หลายคนสวดบูชามีคนมาขอขมาก็มี เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ และมีความเรื่องเล่าว่าเมื่อก่อนเป็นพระประธานอยู่บนศาลาการเปรียญแล้วไม่มีการพุทธาภิเษกสมโภช แต่ก็มีความศักดิ์สิทธ์ยำเกรงของคนในชุมชน
   จนกระทั่งปีพ.ศ.๒๕๕๕ มีการจัดพิธีพุทธภิเษกสมโภช  พิธีเบิกเนตร บวชเนกขัมมะ อัญเชิญลงมาประดิษฐานที่หอตรีมุขหน้าศาลาการเปรียญเพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชาชื่นชมบารมี

โดย : ศรีฐานธรรมิการาม

ที่อยู่ : ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

จำนวนเข้าดู : 46

ปรับปรุงล่าสุด : 27 มกราคม พ.ศ. 2566 22:12:30

ข้อมูลเมื่อ : 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 13:26:30

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

พระศรีพัฒนโคดม

โดย : ศรีฐานธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2566

เปิดดู : 35

พระพุทธสุเมธคุณ

โดย : วัดป่านานาชาติ

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

เปิดดู : 33

บริเวณวัดหนองนกเขียน

โดย : วัดหนองนกเขียน

ข้อมูลเมื่อ : 19-04-2566

เปิดดู : 39

พระประธาน

โดย : วัดหนองนกเขียน

ข้อมูลเมื่อ : 17-04-2566

เปิดดู : 33

พระแก้วมรกตจำลอง

โดย : ศรีฐานธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2566

เปิดดู : 58

หลวงพ่อพระพุทธชินราชจำลอง

โดย : ศรีฐานธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2566

เปิดดู : 48

พระอุโบสถ

โดย : มงคลใน

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู : 45

พระประธานในอุโบสถ

โดย : มงคลใน

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

เปิดดู : 48

หอระฆัง

โดย : มงคลใน

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู : 72

พระธาตุประสิทธิ์

โดย : วัดธาตุประสิทธิ์

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2565

เปิดดู : 66