สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8997 รูป
สามเณร
791 รูป
แม่ชี
30 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7535 รูป
ลาสิกขา
22 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

เทศกาลงานบุญประเพณี

บุญข้าวจี่ ประเพณีบุญเดือนสาม

บุญข้าวจี่ ประเพณีบุญเดือนสาม

ประเพณีบุญข้าวจี่ เป็นประเพณีที่ชาวบ้านกุดสมบูรณ์ และชาวตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ยึดถือปฏิบัติกันมายาวนาน โดยมีการรวมบุญประเพณีสามเดือนมารวมกัน ดังนี้
    ๑. บุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือบุญคูนลาน หรือบุญเดือนอ้าย โดยมีการนำข้าวเปลือกมาบริจาครวมกันเพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณะประโยชน์
    ๒. บุญข้าวจี่ หรือบุญเดือนสาม มีการทำข้าวจี่ใส่บาตร และถวายเป็นภัตตาหารแด่พระสงฆ์
    ๓. บุญชำฮะ หรือบุญเดือนเจ็ด มีการนำหินแห่ หรือหินลูกรัง มาร่วมในการเจริญพระพุทธมนต์ สามวัน แล้วนำหินแห่ ไปหว่านตามเรือกสวน ไร่นา และบริเวณรอบๆ บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล และขับไล่ภูติผี ปีศาจ สิ่งอันเป็นอัปมงคลทั้งหลาย ให้ออกไป ตามคติความเชื่อที่ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ
    ดังนั้น ในปีนี้จึงได้จัดให้มีการทำบุญดังกล่าวขึ้น ณ ศาลากลางบ้านกุดสมบูรณ์ โดยมีกำหนดการดังนี้
    วันที่ ๒๘-๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ 
    วันที่ ๓๑            มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. ตักบาตรข้าวจี่ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สวดส่งทง และรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นเสร็จพิธี
 

วันที่จัดงาน : 28 มกราคม พ.ศ. 2566 - 31 มกราคม พ.ศ. 2566

โดย : วัดแก้วมงคล

ที่อยู่ : ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

จำนวนเข้าดู : 90

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มกราคม พ.ศ. 2566 14:05:58

ข้อมูลเมื่อ : 23 มกราคม พ.ศ. 2566 13:50:26

 
 
 
 

เทศกาลงานบุญประเพณี 10 อันดับ

งานบุญสลากภัตร(บุญข้าวสาก) ประจำปี 2565

ข้อมูลเมื่อ : 24-09-2565

เปิดดู : 166

งานบุญข้าวประดับดิน (ในวันฝนตก)

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

เปิดดู : 79

บุญกฐินวัดศรีนันทาราม 2565

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2565

เปิดดู : 72

กิจกรรมรับตราตั้งเจ้าคณะตำบลคำชะอี

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

เปิดดู : 67

ปฎิบัติกรรมฐานและสักการะเวียนเทียน

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2565

เปิดดู : 63

ประเพณีลอยกระทง

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

เปิดดู : 49

บุญข้าวประดับดิน

ข้อมูลเมื่อ : 26-08-2565

เปิดดู : 49