สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

ทรัพย์สินของวัด

สระน้ำขนาดใหญ่

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 30

ศาลากลองเพล

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 32

ศาลานั่งพัก

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 32

ศาลาเล็กสำหรับประกอบพิธีกรรม

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 40

โรงเรือนอเนกประสงค์

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 38

โรงเรือนอเนกประสงค์

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 43

มนฑปพระอธิการปรึม

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 32

กำแพงวัด

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 40

ซุ้มประตูด้านทิศตะวันออก

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 28

ซุ้มประตูด้านทิศเหนือ

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 31

ห้องสุขา ขนาด ๒ ห้อง

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 28

378 รายการ / 32 หน้า
1
2
3
4