สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8997 รูป
สามเณร
791 รูป
แม่ชี
30 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7535 รูป
ลาสิกขา
22 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ทรัพย์สินของวัด

สระน้ำขนาดใหญ่

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 9

ศาลากลองเพล

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 8

ศาลานั่งพัก

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 12

ศาลาเล็กสำหรับประกอบพิธีกรรม

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 11

โรงเรือนอเนกประสงค์

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 10

โรงเรือนอเนกประสงค์

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 11

มนฑปพระอธิการปรึม

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 12

กำแพงวัด

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 11

ซุ้มประตูด้านทิศตะวันออก

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 8

ซุ้มประตูด้านทิศเหนือ

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 12

ห้องสุขา ขนาด ๒ ห้อง

โดย วัดอินทาราม

ข้อมูลเมื่อ : 15-03-2566

เปิดดู : 8

378 รายการ / 32 หน้า
1
2
3
4