สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9034 รูป
สามเณร
796 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9872 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7562 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ทรัพย์สินของวัด

ประตูโขง

โดย วัดหนองจิก

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

เปิดดู : 28

ศาลาการเปรียญ

โดย วัดหนองจิก

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

เปิดดู : 22

ห้องน้ำ

โดย วัดหนองจิก

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

เปิดดู : 22

หอระฆัง

โดย วัดหนองจิก

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

เปิดดู : 24

อุโบสถ

โดย วัดหนองจิก

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

เปิดดู : 16

กุฏิสงฆ์

โดย วัดหนองจิก

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

เปิดดู : 22

กุฏิสงฆ์

โดย วัดหนองจิก

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

เปิดดู : 21

กุฏิสงฆ์

โดย วัดหนองจิก

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

เปิดดู : 28

โรงครัว

โดย ที่พักสงฆ์หนองไฮ

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

เปิดดู : 29

หอฆ้อง

โดย ที่พักสงฆ์หนองไฮ

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

เปิดดู : 33

ห้องน้ำ

โดย ที่พักสงฆ์หนองไฮ

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

เปิดดู : 29

กุฏิสงฆ์

โดย ที่พักสงฆ์หนองไฮ

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

เปิดดู : 25

335 รายการ / 28 หน้า
1
2
3
4