สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระศักดิ์ดา วิสุทธสาโร

วัดอุดมชาติ

ต. เมืองศรีไค อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-09-2565

พระอธิการเฉย ฐาณวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

นาเรือง

ต. โนนงาม อ. ปทุมราชวงศา

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-09-2565

สามเณรพรชัย เกษร

ดงยาง

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

สามเณรชัยวัฒน์ ครองชัย

ดงยาง

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระสมคิด คุณงฺโร

ดงยาง

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระอานุภาพ อภินนฺโท

ดงยาง

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระบุญเทียน สุขกาโม

ดงยาง

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระเด่นชัย ถาวรจิตฺโต

ดงยาง

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระเสียน ธีรญาโณ

ดงยาง

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระบุญทอง ฐานงฺกโร

ดงยาง

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

สามเณรณัชพล

บ้านธาตุ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

สามเณรธนวัฒน์ โตสุช

บ้านธาตุ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระนิติธร นิราสโย

บ้านธาตุ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระศักดา กิตติธโร

บ้านธาตุ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระวุฒิชัย วทฒิชโย

บ้านธาตุ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระอภิวัฒน์ โสรโต

บ้านธาตุ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระพลกฤาณ์ นราสโภ

บ้านธาตุ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระสิทธิพงษ์ สิทธิวํโส

บ้านธาตุ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระพงษ์ศักดิ์ กิตฺติคุตฺโต

บ้านธาตุ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระพรมมา พรหมโชโต

บ้านธาตุ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระอิการอุทัย เขมวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านธาตุ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

พระอธิการมนัส มหิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองกันจอ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

ธนวุฒิ อิษฎานนท์

วัดบ้านตาเกษ

ต. จานใหญ่ อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 20-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-09-2565

พระอธิการบุญตา ฐิตธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปทุมถาวร

ต. ปลาปาก อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

พระพิชิต ฐานิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนารีศรีบัวบาน

ต. ปลาปาก อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

พระอธิการบัณดิษฐ์ กิตฺติญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าจำปา

ต. ปลาปาก อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

พระครูสมุห์ภมร จนฺทวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดระเบาะ

ต. ตะเคียนราม อ. ภูสิงห์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

พระมหาเสถียร สถิรธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังยาง(ศรีลดาราม)

ต. ปลาปาก อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

พระพุฒิพงศ์ ธนวิชฺโช

ศาลาดวิหาร

ต. นาสะเม็ง อ. ดอนตาล

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 13-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-09-2565

พระณัฐวุฒิ สีลสุทโธ

ศรีฐานธรรมิการาม

ต. เหล่าหมี อ. ดอนตาล

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 13-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-09-2565

9,873 รายการ / 330 หน้า
1
2
3
4