สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8997 รูป
สามเณร
791 รูป
แม่ชี
30 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7535 รูป
ลาสิกขา
22 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ศาสนบุคคล

สามเณรวิรัช วงศ์ศรีแก้ว

ส้างพระอินทร์

ต. พุ่มแก อ. นาแก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2566

สามเณรพรชัย เกษร

ดงยาง

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

สามเณรชัยวัฒน์ ครองชัย

ดงยาง

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

สามเณรธนวัฒน์ โตสุช

บ้านธาตุ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2565

ธนวุฒิ อิษฎานนท์

วัดบ้านตาเกษ

ต. จานใหญ่ อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 20-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-09-2565

สามเณรอนาวิล ซีซ่า

วัดสว่างวารีรัตนาราม

ต. น้ำเกลี้ยง อ. น้ำเกลี้ยง

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 13-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-12-2565

สามเณรสมบูรณ์ ศรีโย

วัดสว่างวารีรัตนาราม

ต. น้ำเกลี้ยง อ. น้ำเกลี้ยง

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 13-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-09-2565

สามเณรปัญญาคม สมพร

วัดสว่างวารีรัตนาราม

ต. น้ำเกลี้ยง อ. น้ำเกลี้ยง

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 13-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-09-2565

สามเณรพงษ์พัฒน์ สระทอง

วัดสว่างวารีรัตนาราม

ต. น้ำเกลี้ยง อ. น้ำเกลี้ยง

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 13-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-09-2565

สามเณรอนุชิต จาดเปรม

วัดสว่างวารีรัตนาราม

ต. น้ำเกลี้ยง อ. น้ำเกลี้ยง

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 13-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-09-2565

สามเณรณรงค์เดช ประสมทรัพย์

วัดสว่างวารีรัตนาราม

ต. น้ำเกลี้ยง อ. น้ำเกลี้ยง

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 13-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-09-2565

สามเณรเจษฎา จุลทัศน์

วัดสว่างวารีรัตนาราม

ต. น้ำเกลี้ยง อ. น้ำเกลี้ยง

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 13-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-09-2565

สามเณรวรฉัตร ขวาไชย

วัดสว่างวารีรัตนาราม

ต. น้ำเกลี้ยง อ. น้ำเกลี้ยง

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 12-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-09-2565

สามเณรนัฐวัศ บุษบรรณ์

บ้านไฮ

ต. พิมายเหนือ อ. ปรางค์กู่

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 11-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-09-2565

สามเณรวิชยา นรสิงห์

พิมาย

ต. พิมาย อ. ปรางค์กู่

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 11-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-09-2565

สามเณรวัชรินทร์ เพิ่มพูล

ศรีสว่างมงคล

ต. ตาดทอง อ. เมืองยโสธร

จ. ยโสธร

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-09-2565

สามเณร เจษฎา โทวาท

วัดศีลวิสุทธาราม

ต. อ่างศิลา อ. พิบูลมังสาหาร

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-08-2565

สามเณร จถาพร สว่างแก้ว

วัดศีลวิสุทธาราม

ต. อ่างศิลา อ. พิบูลมังสาหาร

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-08-2565

สามเณรธีรพัฒน์ พงษ์สะพัง

โศกขามป้อม

ต. ภูผาหมอก อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2565

สามเณรอนันดา พ่วงเพ็ชร

วัดโนนเพ็ก

ต. โนนเพ็ก อ. พยุห์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2565

สามเณรณัฐพงษ์ พิมพ์ทอง

หนองกันจอ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

สามเณรสุรวงศ์ เผียดสูงเนิน

หนองกันจอ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

สามเณรทวีวัฒน์ โพรยนอก

หนองกันจอ

ต. ธาตุ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

สามเณรณัฐวุฒิ จันคณา

วัดโคกพยอม

ต. โพธิ์กระสังข์ อ. ขุนหาญ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 20-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-08-2565

สามเณรกำชัย จันดำ

สำโรงสูง

ต. สะเดาใหญ่ อ. ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2565

สามเณรสิทธินนท์ กิ่งก้าน

วัดบ้านตูม

ต. ตูม อ. ศรีรัตนะ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 13-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2565

อัครเดช แสงมาส

วัดปรางค์กู่

ต. กู่ อ. ปรางค์กู่

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2565

วรพัชร สิงขรณ์

วัดปรางค์กู่

ต. กู่ อ. ปรางค์กู่

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2565

ชิษณุพงษ์ นรดี

วัดปรางค์กู่

ต. กู่ อ. ปรางค์กู่

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2565

ณัฐวิทย์ แสงมาศ

วัดปรางค์กู่

ต. กู่ อ. ปรางค์กู่

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2565

790 รายการ / 27 หน้า
1
2
3
4