สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูสมุห์กิตติพงษ์ กิตฺติวํโส

ที่พักสงฆ์อุดมมงคล

ต. สะเดาใหญ่ อ. ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 18-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2565

พระจันทร์ เขมจาโร

วัดบ้านแดง

ต. ตาโกน อ. เมืองจันทร์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2565

พระครูอดุลกิจโสภณ เตชปุญโญ

วัดดวนใหญ่

ต. ดวนใหญ่ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระครูอาทรสิกขการ สิกฺขาสโภ

วัดเก็บงา

ต. เมืองจันทร์ อ. เมืองจันทร์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระปลัดบุญสุข สุชีโว

วัดกลาง

ต. ห้วยเหนือ อ. ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระครูประกาศสุตคุณ สนฺตจิตฺโต

วัดศรีสว่าง

ต. โพนจาน อ. โพนสวรรค์

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระไพบูลย์ จารุวณฺโณ

บ้านผือมอญ

ต. รังแร้ง อ. อุทุมพรพิสัย

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2565

พระไบูลย์ ขนฺติธโร

ไตรมาศ

ต. รังแร้ง อ. อุทุมพรพิสัย

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2565

พระครูสุตฉันทากร ฉนฺทโก

ที่พักสงฆ์ดอนหนองบัว

ต. แสนสุข อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

พระใบฎีกาวีระพงษ์ อภินนฺโท

วัดกันทรอมใต้

ต. กันทรอม อ. ขุนหาญ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-09-2566

พระอธิการณรงค์ จนฺทสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

กุดระงุม

ต. บุ่งไหม อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 27-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

พระสมหวัง จนฺทปญโญ

วัดป่ามหาชัย

ต. มหาชัย อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 22-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-07-2565

พระคำจันทร์ ขนฺติพโล

วัดขวัญมงคล

ต. วาริน อ. ศรีเมืองใหม่

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระครูสารธรรมวิจิตร สุเมโธ

กกต้อง

ต. อาจสามารถ อ. เมืองนครพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

พระครูปริวีราภรณ์ ญาณวีโร

บ่อชะเนง

ต. หนองแก้ว อ. หัวตะพาน

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-08-2565

พระสมชาย ปญฺญาทีโป

ศรีสุข

ต. ลือ อ. ปทุมราชวงศา

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระมหาชัยณรงค์ โชติโสภโณ

สระเกษ

ต. บุ่ง อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2565

พระครูศรีกิตติธรรมคุณ ( สังคม ) กิตฺติธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

นาผือ

ต. นาผือ อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระมหาภัทรกันต์ ภทฺรปญฺโญ

วัดโนนโพธิ์

ต. โนนโพธิ์ อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พระครูสุตฉันทากร ฉนฺทโก

วัดวารินทราราม

ต. วารินชำราบ อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พระสันติภาพ ฐิตมโน

วัดกระหวัน

ต. เสืองข้าว อ. ศรีรัตนะ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-07-2565

พระเสกสรรค์ อานนฺโท

วัดโพธิ์ศิลา

ต. เปือย อ. ลืออำนาจ

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2565

พระปลัดกิติศักดิ์ กิตฺติภทฺโท

เทพมงคล

ต. บุ่ง อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-07-2565

พระอธิการบุญธรรม กิตฺติสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกระเบากันตรวจ

ต. โนนสูง อ. ขุนหาญ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-06-2566

พระเผด็จ เตชสีโล

หนองจอก

ต. หนองบัวดง อ. ศิลาลาด

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

พระครูใบฏิกาตัน กิตติปาโล

วัดอาวอย

ต. โสน อ. ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

พระบัวเรียน ธมฺมสโร

ขี้เหล็ก

ต. ขี้เหล็ก อ. น้ำขุ่น

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

พระทัน วชิโร

บ้านเขิน

ต. เขิน อ. น้ำเกลี้ยง

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระใบฎีกา ดาวรุ่ง อาภาโส

วัดโพธิ์ไทร

ต. ท่าค้อ อ. เมืองนครพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-08-2565

พระวงค์ประจักร กตปุญโญ

วัดคณิศรธรรมิการาม

ต. ปลาปาก อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

84 รายการ / 3 หน้า
1
2
3