สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูประดิษฐ์ปัญญาคุณ ฐานวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพันธวิชา

ต. ห้วยไร่ อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระอธิการบุญศรี มหาวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโคกสว่าง

ต. ห้วยไร่ อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระอธิการมนตรี กนฺตวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองแสง

ต. ห้วยไร่ อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระครูสิริรัตนานุยุต นนฺทสิริ

ทุ่งศรีเมือง

ต. ในเมือง อ. เมืองอุบลราชธานี

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระมหาสัญญา สญฺญโม

วัดน้ำอ้อม

ต. น้ำอ้อม อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระครูศรีอุดมวาปีคณารักษ์ กตปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไตรภูมิ

ต. หนองสูง อ. หนองสูง

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

พระครูโสภณอาภากร อาภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านแขม

ต. หัวดอน อ. เขื่องใน

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

เจ้าอธิการดอน จนฺทโชโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดตูมสามัคคี

ต. ตูม อ. ปรางค์กู่

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-06-2565

8 รายการ / 1 หน้า
1