สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

ข่าวคณะสงฆ์ภาค ๑๐

วัดใหม่ล่าสุด

ที่พักสงฆ์หนองทรายเด็น

ข้อมูลเมื่อ 27-09-2565

วัดศรีโคกกลาง

ข้อมูลเมื่อ 27-09-2565

ข่าววัดในคณะสงฆ์ภาค ๑๐

วัดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

วัดโนนรังพัฒนาราม

ข้อมูลเมื่อ 29-06-2565

 

วัดแก่งศรีโคตร

ข้อมูลเมื่อ 25-06-2565

 

บุ่งแก้ววงศ์ประดิษฐ์

ข้อมูลเมื่อ 25-06-2565

 

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในอุโบสถ

ศรีมงคล

ปรับปรุงล่าสุด 23-09-2565

วัดไชยาราม

ไชยาราม

ปรับปรุงล่าสุด 23-09-2565

สำนักปฏิบัติธรรม

พระบวชใหม่

พระดิษฐ์เจริญ ฐานิโย

เดื่อน้อย

จังหวัด : อำนาจเจริญ

วันอุปสมบท : 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ทวีศักดิ์

วัดโนนสะแบง

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันอุปสมบท : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พระศุภกร​ ปภากโร

ทุ่งประทาย

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันอุปสมบท : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พระสมาน กนฺตสีโล

วัดเกาะกระโพธิ์

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันอุปสมบท : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พระธนะภพ อายุวฑฺฒโก

หนองเดียงน้อย

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันอุปสมบท : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พระอธิการเจียง มหามงฺคโล

วัดโนนเรือ

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันอุปสมบท : 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ดูทั้งหมด

พระลาสิกขา

พระอริย ฐานวุฑฺโฒ

วัดศรีชมภู

จังหวัด : นครพนม

วันที่ลาสิกขา : 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พระสาย สุทนฺโต

วัดบ้านนา

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พระผดุงศักดิ์ อคฺคธมฺโม

วัดศรีชมภู

จังหวัด : นครพนม

วันที่ลาสิกขา : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พระเรวัตร ธีรปญฺโญ

โพธิ์วงศ์

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ดูทั้งหมด

พระมรณภาพ

พระอธิการบุญทัน ปุญฺญกาโม

จานคุณาราม

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่มรณภาพ : 21 กันยายน พ.ศ. 2565

พระมวล ปุณฺณญาโณ

วัดบ้านเขวา

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่มรณภาพ : 10 กันยายน พ.ศ. 2565

พระอธิการทองจักร อารยธมฺโม

วัดโนนรัง

จังหวัด : นครพนม

วันที่มรณภาพ : 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พระอธิการคำ ปิยธมฺโม

สระสมิง

จังหวัด : อุบลราชธานี

ดูทั้งหมด

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

สาระธรรมคำคม

วัดศรีสว่าง

ปรับปรุงล่าสุด 10-08-2565

ข้อคิด

วัดสามัคคีธรรม

ปรับปรุงล่าสุด 15-07-2565

หนังสือสวดมนต์

วัดโพธิ์ศิลา

ปรับปรุงล่าสุด 13-07-2565

สื่อมีเดีย

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญสลากภัตร(บุญข้าวสาก) ประจำปี 2565

บ้านเขิน

วันที่จัดงาน : 10-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-09-2565

บุญขาวสาก

วัดศรีนันทาราม

วันที่จัดงาน : 10-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-09-2565

บุญข้าวสาก/สืบเพ็ง

วัดป่าสุภัททาราม

วันที่จัดงาน : 10-09-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-09-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น