สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9034 รูป
สามเณร
796 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9872 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7562 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

พระแก้วมรกตจำลอง

โดย ศรีฐานธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2566

เปิดดู : 9

หลวงพ่อพระพุทธชินราชจำลอง

โดย ศรีฐานธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2566

เปิดดู : 5

พระศรีพัฒนโคดม

โดย ศรีฐานธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2566

เปิดดู : 2

พระธาตุประสิทธิ์

โดย วัดธาตุประสิทธิ์

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2565

เปิดดู : 33

วัดไชยาราม

โดย ไชยาราม

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

เปิดดู : 19

เมรุ

โดย ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 21

กุฏิเจ้าอาวาส

โดย ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 18

ศาลาเอนกประสงค์

โดย ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 22

อุโบสถ

โดย ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 16

ศาลาการเปรียญ

โดย ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 14

ซุ้มประตูทางเข้า

โดย ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 13

ซุ้มประตูทางเข้า

โดย วัดป่าสามัคคีบัญชาสรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 24

กุฏิพระ

โดย วัดป่าสามัคคีบัญชาสรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 16

กุฏิเจ้าอาวาส

โดย วัดป่าสามัคคีบัญชาสรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 16

อาคารเอนกประสงค์

โดย วัดป่าสามัคคีบัญชาสรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 13

ศาลาการเปรียญ

โดย วัดป่าสามัคคีบัญชาสรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 20

บริเวณวัด

โดย ศรีสว่างมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 21

ซุ้มประตูเข้าออก

โดย ศรีสว่างมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 14

กุฎิเจ้าอาวาส

โดย ศรีสว่างมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 21

1,253 รายการ / 63 หน้า
1
2
3
4