สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

วัดไชยาราม

โดย ไชยาราม

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

เปิดดู : 4

เมรุ

โดย ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 5

กุฏิเจ้าอาวาส

โดย ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 4

ศาลาเอนกประสงค์

โดย ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 4

อุโบสถ

โดย ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 4

ศาลาการเปรียญ

โดย ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 3

ซุ้มประตูทางเข้า

โดย ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 3

ซุ้มประตูทางเข้า

โดย วัดป่าสามัคคีบัญชาสรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 3

กุฏิพระ

โดย วัดป่าสามัคคีบัญชาสรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 4

กุฏิเจ้าอาวาส

โดย วัดป่าสามัคคีบัญชาสรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 3

อาคารเอนกประสงค์

โดย วัดป่าสามัคคีบัญชาสรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 3

ศาลาการเปรียญ

โดย วัดป่าสามัคคีบัญชาสรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 2

บริเวณวัด

โดย ศรีสว่างมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 2

ซุ้มประตูเข้าออก

โดย ศรีสว่างมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 2

กุฎิเจ้าอาวาส

โดย ศรีสว่างมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 2

ศาลาเอนกประสงค์

โดย ศรีสว่างมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 2

ศาลาฌาปณกิจสถาน

โดย ศรีสว่างมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 2

หอระฆัง

โดย ศรีสว่างมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 2

เมรุ

โดย ศรีสว่างมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 3

1,249 รายการ / 63 หน้า
1
2
3
4