สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8970 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9813 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7499 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

พระธาตุพุทธเจดีย์ใหญ่ไพรบึง

โดย ไพรบึง

ข้อมูลเมื่อ : 14-12-2566

เปิดดู : 39

บริเวณวัดหนองนกเขียน

โดย วัดหนองนกเขียน

ข้อมูลเมื่อ : 19-04-2566

เปิดดู : 82

พระประธาน

โดย วัดหนองนกเขียน

ข้อมูลเมื่อ : 17-04-2566

เปิดดู : 108

พระแก้วมรกตจำลอง

โดย ศรีฐานธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2566

เปิดดู : 196

หลวงพ่อพระพุทธชินราชจำลอง

โดย ศรีฐานธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2566

เปิดดู : 97

พระศรีพัฒนโคดม

โดย ศรีฐานธรรมิการาม

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2566

เปิดดู : 120

พระธาตุประสิทธิ์

โดย วัดธาตุประสิทธิ์

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2565

เปิดดู : 98

วัดไชยาราม

โดย ไชยาราม

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2565

เปิดดู : 83

เมรุ

โดย ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 53

กุฏิเจ้าอาวาส

โดย ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 47

ศาลาเอนกประสงค์

โดย ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 79

อุโบสถ

โดย ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 44

ศาลาการเปรียญ

โดย ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 40

ซุ้มประตูทางเข้า

โดย ดอนมะยาง

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 51

ซุ้มประตูทางเข้า

โดย วัดป่าสามัคคีบัญชาสรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 71

กุฏิพระ

โดย วัดป่าสามัคคีบัญชาสรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 58

กุฏิเจ้าอาวาส

โดย วัดป่าสามัคคีบัญชาสรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 47

อาคารเอนกประสงค์

โดย วัดป่าสามัคคีบัญชาสรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 47

ศาลาการเปรียญ

โดย วัดป่าสามัคคีบัญชาสรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2565

เปิดดู : 84

1,253 รายการ / 63 หน้า
1
2
3
4