สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระบรรจง อกิญฺจโน

วัดศรีนันทาราม

ต. บ้านเป้า อ. หนองสูง

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 21-05-2567

พระหวาน ธมฺมรโส

ภูล้อม

ต. บ้านบาก อ. ดอนตาล

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 31-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 31-03-2567

พระอาจ สิริธโร

วัดอุดมชาติ

ต. เมืองศรีไค อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 31-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 31-03-2567

พระตาล

ห้วยทราย

ต. ป่าไร่ อ. ดอนตาล

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระตาล

ห้วยทราย

ต. ป่าไร่ อ. ดอนตาล

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระสนทนา ขนฺติธมฺโม

สว่างวราราม

ต. นาสะเม็ง อ. ดอนตาล

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 10-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 10-01-2567

พระจีรศักดิ์ จิรวฑฺฒโน

วัดศรีชมภู

ต. นางัว อ. นาหว้า

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 22-11-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-11-2566

พระมหาสิทธิกร วชิรุปมญาโณ

ศิลาวิเวก

ต. บ้านแก้ง อ. ดอนตาล

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 02-11-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-11-2566

พระธัญพิสิษฐ์ จนฺทูปโม

บูรพานอก

ต. ดอนตาล อ. ดอนตาล

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-10-2566

พระสมควร ธมฺมโชโต

วัดศรีนันทาราม

ต. บ้านเป้า อ. หนองสูง

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-05-2567

พระทองดี อสิญาโณ

วัดอุดมชาติ

ต. เมืองศรีไค อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-09-2566

พระสมร กตปุญฺโญ

สมดีนอก

ต. โพธิ์ไทร อ. ดอนตาล

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 21-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-09-2566

พระตรีโรจน์ อาภากโร

วัดภูตูม

ต. โชคชัย อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 19-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-09-2566

พระสิทธิเดช ฐิตมโน

วัดภูตูม

ต. โชคชัย อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 19-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-09-2566

พระกฤตภาส สญญจิตโต

วัดภูตูม

ต. โชคชัย อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 19-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-09-2566

พระตั่ง นิปาโต

วัดมัดกา

ต. หนองเชียงทูน อ. ปรางค์กู่

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 09-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-09-2566

พระอนุรักษ์ ฐิตธมฺโม

วัดศาลา

ต. หนองเชียงทูน อ. ปรางค์กู่

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 08-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-09-2566

พระจรัญ สปฺปุญฺโญ

วัดศาลา

ต. หนองเชียงทูน อ. ปรางค์กู่

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 08-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-09-2566

พระสำราญ ปญฺญาพโล

วัดศาลา

ต. หนองเชียงทูน อ. ปรางค์กู่

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 08-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-09-2566

ศนธน โฆสธมฺโม

วัดโพธิ์ศิลา

ต. เปือย อ. ลืออำนาจ

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 07-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-09-2566

พระไพฑูรย์ วิธูรธมฺโม

วัดหนองแคน

ต. ศรีแก้ว อ. ศรีรัตนะ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2566

พระระพิน รกฺขิตธมฺโม

วัดหนองแคน

ต. ศรีแก้ว อ. ศรีรัตนะ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2566

พระเสวียร ตนฺติธมฺโม

วัดหนองแคน

ต. ศรีแก้ว อ. ศรีรัตนะ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2566

พระวรวิทย์ วรธมฺโม

วัดหนองแคน

ต. ศรีแก้ว อ. ศรีรัตนะ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 03-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2566

พระชมเชย อภิญาโณ

วัดหนองขวาง

ต. กุดเสลา อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

พระสุรศักดิ์ อคฺคธมฺโม

วัดหนองขวาง

ต. กุดเสลา อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

พระนันทสิทธิ์ ุคุรชณวีโร

วัดกุดเสลา

ต. กุดเสลา อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

พระไชยวัฒน์ ชยานนฺโท

วัดกุดเสลา

ต. กุดเสลา อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

พระวีระยุทธ ปิยสีโล

วัดกุดเสลา

ต. กุดเสลา อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

พระทศพล ปญฺญาวฑฺฒโก

วัดกุดเสลา

ต. กุดเสลา อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

8,824 รายการ / 295 หน้า
1
2
3
4