สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

ศาสนบุคคล

หลบมา ทุมเสน

วัดภูตูม

ต. โชคชัย อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-09-2566

พระสุจริต จันทมนตรี

วัดธาตุปุ่น

ต. หนองญาติ อ. เมืองนครพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

แม่ชีพันธ์ โล่เงิน

วัดบุ่งอุทัย

ต. นาสีนวน อ. เมืองมุกดาหาร

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระพงษ์เพชร พลภา

วัดดอนโมง (พระพุทธบาท ๔ รอย)

ต. หนองญาติ อ. เมืองนครพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

แม่ชีสมุทร เสนีย์พัลย์

ทีพักสงฆ์หลักสอง

ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

แม่ชีหนูรัก ศรีลาวัฒน์

ทีพักสงฆ์หลักสอง

ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

แม่ชีบ้วลอย หล้าสุพรม

ทีพักสงฆ์หลักสอง

ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

แม่ชีสมจิตร ซองคำ

ทีพักสงฆ์หลักสอง

ต. มุกดาหาร อ. เมืองมุกดาหาร

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

นางเหลา ดวงไชย

สำโรงพลัน

ต. สำโรงพลัน อ. ไพรบึง

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

แม่ชีกาญจนา อนันตศรี

วัดนาทมใต้

ต. คำหว้า อ. ตาลสุม

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2565

แม่ชีแถม จารุเศรษฐ

วัดนาทมใต้

ต. คำหว้า อ. ตาลสุม

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2565

นางสาวทองยุ่น บุญทัน

วัดพุทธคีรี

ต. บ้านเป้า อ. หนองสูง

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2565

คำหมูน ตะพัฒน์

เวตวันวิทยาราม

ต. เมืองเดช อ. เดชอุดม

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

ศรีเมือง บุญบุตร

เวตวันวิทยาราม

ต. เมืองเดช อ. เดชอุดม

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

สุดใจ ขจรวงษ์

เวตวันวิทยาราม

ต. เมืองเดช อ. เดชอุดม

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

แม่ชีทุมมี ติสจันทร์

ศิริธรรมาราม

ต. ท่าจำปา อ. ท่าอุเทน

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

มณฑา ริมสกุล

ศิริธรรมาราม

ต. ท่าจำปา อ. ท่าอุเทน

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

แม่ชีไพรวัน สุขรี

หายโศก

ต. ท่าลาด อ. เรณูนคร

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

แม่ชีแถว เพ็งเวลุน

หายโศก

ต. ท่าลาด อ. เรณูนคร

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

แม่ชีนิภาพร ขอนยาง

วัดป่าเมธาวิเวก

ต. หนองฮี อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-07-2565

แม่ชี อรสา แดงจำแล

วัดสามัคคีธรรม

ต. สามผง อ. ศรีสงคราม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-07-2565

แม่ชี จีราภร ธรรมา

วัดสามัคคีธรรม

ต. สามผง อ. ศรีสงคราม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-07-2565

แม่ชี กด คำภีระ

วัดสามัคคีธรรม

ต. สามผง อ. ศรีสงคราม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-07-2565

แม่ชีเนาวรัตน์ แสงผา

วัดป่าเมธาวิเวก

ต. หนองฮี อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-07-2565

แม่ชีกุมารี มาภา

วัดป่าเมธาวิเวก

ต. หนองฮี อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-07-2565

แม่ชีสมฤทธิ์ สุขส่ง

บัวระพันทอง

ต. วังตามัว อ. เมืองนครพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2565

คำตา บุญยา

บ้านพันโต

ต. ตบหู อ. เดชอุดม

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-07-2565

แม่ชีแสง โพธิสาร

วัดไตรราษฎร์สามัคคี

ต. โพธิ์กระสังข์ อ. ขุนหาญ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

แม่ชีปราโมทย์ บุญมาวงษา

ท่าดอกแก้วเหนือ

ต. ท่าจำปา อ. ท่าอุเทน

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

แม่ชีชวนพิศ กอรักเฮีย

ท่าดอกแก้วเหนือ

ต. ท่าจำปา อ. ท่าอุเทน

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

31 รายการ / 2 หน้า
1
2