สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

พระบวชใหม่

สมเดช จนฺทโสภโณ

พรสวรรค์

จังหวัด : อุบลราชธานี

วันที่อุปสมบท : 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พระสมัน สุมโน

กฤษณา

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

พระวิทยา กุสลจิตฺโต

ตะเคียน

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พระเอกชัย อภิปุญโญ

วัดดุมใหญ่

จังหวัด : อุบลราชธานี

วันที่อุปสมบท : 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พระหัส วสุทิสีโล

บ้านหนองคู

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พระธนวัฒน์ จกฺกวโร

วัดโพนแพง

จังหวัด : นครพนม

วันที่อุปสมบท : 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติภทฺโท

วัดปราสาทใต้

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระดิษฐ์เจริญ ฐานิโย

เดื่อน้อย

จังหวัด : อำนาจเจริญ

วันที่อุปสมบท : 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พระประสิทธิ์ กตปุญฺโญ

หนองกันจอ

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ทวีศักดิ์

วัดโนนสะแบง

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พระศุภกร​ ปภากโร

ทุ่งประทาย

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พระสมาน กนฺตสีโล

วัดเกาะกระโพธิ์

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พระธนะภพ อายุวฑฺฒโก

หนองเดียงน้อย

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พระอธิการเจียง มหามงฺคโล

วัดโนนเรือ

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พระณรงค์ศักดิ์ ศิริธโร

ดอนปอ

จังหวัด : นครพนม

วันที่อุปสมบท : 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พระธีรศักดิ์ อภิวณฺโณ

บ้านด่าน

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่อุปสมบท : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พระพรชัย มหาวุฑโฒ

วัดสิริบุญรังษี

จังหวัด : นครพนม

วันที่อุปสมบท : 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พระสำฤทธิ์ สิริจนฺโท

วัดทรายโหง่น

จังหวัด : อุบลราชธานี

วันที่อุปสมบท : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พระนพรัตน์ นริสฺสโร

พะธาย

จังหวัด : นครพนม

วันที่อุปสมบท : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พระครูสารธรรมฉันคุณ ฉนฺทสาโร

ชะแงะ

จังหวัด : อำนาจเจริญ

วันที่อุปสมบท : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

1,109 รายการ / 56 หน้า
1
2
3
4