สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระคำกอง กตปุญฺโญ

ป่าวิเวก

ต. หว้านใหญ่ อ. หว้านใหญ่

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 15-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-08-2565

พระปลัดพรสวรรค์ สิริปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกลาง

ต. ในเมือง อ. เมืองนครพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

พระบุญยก โชติปัญญา

ศรีสะอาด

ต. ดงเย็น อ. เมืองมุกดาหาร

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

พระนี พุทฺธปญฺโญ

ดอนสวรรค์

ต. นาอุดม อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-08-2566

พระธีระ สนฺตกาโย

วัดศรีรัตนะ

ต. พังเคน อ. นาตาล

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-09-2565

พระทองหิน วราโก

บ้านจอม

ต. บึงบอน อ. ยางชุมน้อย

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระฮวา สุธมฺโม

ศรีไตรภูมิ

ต. ในเมือง อ. เมืองยโสธร

จ. ยโสธร

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

พระหรั่ง ขนฺติโก

บูรพา

ต. นาตาล อ. นาตาล

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระสินธนูทอง

วัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง

ต. พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-07-2565

พระสุขา ผาสุโก

เสาเล้า

ต. ตบหู อ. เดชอุดม

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-07-2565

จื้อหลง ธมฺมสาโร

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

เบลค ธมฺมปาโล

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

เยดิดยา อนวชฺโช

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

สีลิ สิริภทฺโท

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

รัสเซลล์ มนฺตโน

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

เจสเปอร์ ชวโน

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

อะซัฟ ภาวิโต

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

ริชาร์ด อุฏฺฐาโน

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

คีพัง ติกฺขญาโณ

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

แดนเยล วราโภ

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

จิออร์จิโอ มหาวีโร

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

โรนัลโด ฉนฺทสาโร

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

เฟอร์นานโด รฏฺฐปาโล

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

มาร์คอส สุกฺกธมฺโม

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

พระบุญเติม คตปญฺโญ

วัดเดียงตะวันตก

ต. เวียงเหนือ อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2565

ดิออน ญาณวโร

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

มาริโอ เมตฺติโก

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

คิม หิน เขมปฺปตฺโต

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

คาร์สเต็น วีรนนฺโท

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

อามิด อุปสโม

วัดป่านานาชาติ

ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

42 รายการ / 2 หน้า
1
2