สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

พระลาสิกขา

พระเรวัตร ธีรปญฺโญ

โพธิ์วงศ์

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พระอริย ฐานวุฑฺโฒ

วัดศรีชมภู

จังหวัด : นครพนม

วันที่ลาสิกขา : 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พระสาย สุทนฺโต

วัดบ้านนา

จังหวัด : ศรีสะเกษ

วันที่ลาสิกขา : 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พระสุเชาว์ ธมฺมธีโร

นาควาย

จังหวัด : อุบลราชธานี

พระวิจิตต์ อคฺควณฺโณ

วัดกุดคูณ

จังหวัด : อุบลราชธานี

พระผดุงศักดิ์ อคฺคธมฺโม

วัดศรีชมภู

จังหวัด : นครพนม

วันที่ลาสิกขา : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พระหน่อ ตปสีโล

หนองกบ

จังหวัด : มุกดาหาร

พระครูใบฎีกาอมรศักดิ์ อมโร

ดอนปอ

จังหวัด : นครพนม

วันที่ลาสิกขา : 19 เมษายน พ.ศ. 2565

พระอธิการสบาย ปญฺญาวชิโร

วัดโนนสะอาด

จังหวัด : นครพนม

วันที่ลาสิกขา : 12 มกราคม พ.ศ. 2565

9 รายการ / 1 หน้า
1