สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8965 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9808 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7491 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธาตุประสิทธิ์

ต. นาหว้า อ. นาหว้า

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2565

พระครูสันติธรรมนารถ (สุพิน) สนฺตจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขวิก

ต. สะเดาใหญ่ อ. ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-08-2565

พระศรีธรรมาภรณ์ รตนวณฺโณ

ทุ่งสว่าง

ต. ตาเกษ อ. อุทุมพรพิสัย

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2565

พระราชปริยัตยาทร ปณฺฑิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกลาง

ต. ห้วยเหนือ อ. ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระมหาดนัย ญาณทสฺสี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสมสะอาด

ต. น้ำก่ำ อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระครูศรีอรัญญกิจจาทร อาจริโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ป่าป่งขาม

ต. ป่งขาม อ. หว้านใหญ่

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระมหาคำมี อมโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองไฮ

ต. หนองไฮ อ. เสนางคนิคม

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระมหาขุนทอง จนฺทวาโร

วัดมหาพุทธาราม

ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2565

พระครูปริยัติสิทธิวิบูล ฉินฺนาลโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

สิทธิยาราม

ต. หัวตะพาน อ. หัวตะพาน

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2565

พระครูปัญญาพัฒนาทร ปญฺญาวุโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านสิ

ต. สิ อ. ขุนหาญ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-08-2565

พระมหาอัคราภัทร สิริจนฺโท

วัดทุ่งเลน

ต. พราน อ. ขุนหาญ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

พระมหาสุนทร สุทฺธาโส

ที่พักสงฆ์เก่านาดูน

ต. เหล่าแดง อ. ดอนมดแดง

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

พระครูศรีธรรมวิบูล(วิเซียร) ญาณเตโช

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองหลัก

ต. เหล่าบก อ. ม่วงสามสิบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

พระครูกิตติโกศล กิตฺติญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

พระศรีเจริญ

ต. หัวตะพาน อ. หัวตะพาน

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

พระมหาสังข์ สงฺฆญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์ศรี

ต. น้ำก่ำ อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

พระมหาทนงศักดิ์ อารยธมฺโม

โพนปลัด

ต. สุขสวัสดิ์ อ. ไพรบึง

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-07-2565

พระมหาสมจิตร สุทฺธาชีวี

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

ต. เมืองใต้ อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

ต. เมืองใต้ อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระราชปรีชาญาณมุนี มหาวิริโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ่อชะเนง

ต. หนองแก้ว อ. หัวตะพาน

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-08-2565

พระมหามงคล อคฺคธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านดอน

ต. กระโสบ อ. เมืองอุบลราชธานี

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระมหาฉัตรชัย ฉนฺทธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอ่างห้วยสิงห์

ต. นาสีนวน อ. เมืองมุกดาหาร

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระครูสิริโชติธรรม โชติปาโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บกน้อย

ต. ดงแคนใหญ่ อ. คำเขื่อนแก้ว

จ. ยโสธร

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระครูปริยัติอุดมกิจ ฐิตธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ฤกษ์อุดม

ต. ลือ อ. ปทุมราชวงศา

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-09-2565

พระเข็มชาติ กิตฺติสาโร

วัดป่าภูคำ

ต. โคกสว่าง อ. ปลาปาก

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระมหาสุนทร สุทฺธาโส

วัดเหล่าแดง

ต. เหล่าแดง อ. ดอนมดแดง

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

พระมหาณัฐวุฒิ อุตฺตมเวที

วัดวารินทราราม

ต. วารินชำราบ อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

พระครูสุตกิตยาภรณ์ สมาจาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หลวง

ต. พิบูล อ. พิบูลมังสาหาร

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-07-2565

พระราชรัตนากร (ธวัช ธมฺมเตโช) ธมฺมเตโช

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธาตุเรณู

ต. เรณู อ. เรณูนคร

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-07-2565

นายสาคร พันโน

มหาธาตุ

ต. ในเมือง อ. เมืองนครพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระมหาสมพร ปภสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนาหนองทุ่ง

ต. แก้งเหนือ อ. เขมราฐ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2565

82 รายการ / 3 หน้า
1
2
3