สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

วันสาร์ทไทยแซนโฎนตา 2565

โดย วัดปราสาทศรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2565

เปิดดู : 4

ทำบุญตักบาตรวันแม่

โดย โพธิ์ศรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-09-2565

เปิดดู : 3

บุญประเพณีข้าวสลากภัตร์

โดย โพธิ์ศรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-09-2565

เปิดดู : 5

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โดย โพธิ์ศรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-09-2565

เปิดดู : 3

อสม.ตำบลคำชะอี/ร่วมพัฒนาวัดดานตึง

โดย วัดดานตึง

ข้อมูลเมื่อ : 12-09-2565

เปิดดู : 3

การช่วยเหลือสังคม

โดย วัดป่าสุภัททาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-09-2565

เปิดดู : 4

ทำวัตรสัญจร

โดย วัดป่าคำม่วง

ข้อมูลเมื่อ : 05-09-2565

เปิดดู : 7

133 รายการ / 12 หน้า
1
2
3
4