สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8970 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9813 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7499 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระมหาสิทธิกร วชิรุปมญาโณ

ศิลาวิเวก

ต. บ้านแก้ง อ. ดอนตาล

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 02-11-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-11-2566

พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธาตุประสิทธิ์

ต. นาหว้า อ. นาหว้า

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2565

พระใบฎีกาอุทัย อตฺถกาโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

คำขวาง

ต. คำขวาง อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2565

พระอธิการถวิล สุตฺตวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนากระทืม

ต. นางัว อ. นาหว้า

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2565

พระครูสิริวงศานุวัตร ฐานทตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ป่าดู่

ต. ทุ่งสว่าง อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 18-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2565

พระวินัย ธนปญฺโญ

วัดกัลยาโฆสิตาราม

ต. เมืองคง อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 11-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-08-2565

พระครูสุเมธรัตนวิสุทธิ์ สุเมโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งศรีนวล

ต. สวนกล้วย อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-08-2565

พระศรีธรรมาภรณ์ รตนวณฺโณ

ทุ่งสว่าง

ต. ตาเกษ อ. อุทุมพรพิสัย

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2565

พระใบฎีกาอรุณ อนาลโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านค้อ

ต. สระกำแพงใหญ่ อ. อุทุมพรพิสัย

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระอานนท์ เมธิโก

นิวาสสุวรรณาราม

ต. ดวนใหญ่ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-08-2565

พระครูรัตนขันติคุณ (พลศิริ) ขนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

กองมณี

ต. โนนตาล อ. ท่าอุเทน

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 05-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระพรศักดิ์ ฐานุตฺตโร

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

ต. เมืองใต้ อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระมหาพุทธิวัฒน์ ปญฺญาธโร

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

ต. เมืองใต้ อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระครูวชิรปัญญานุกูล จนฺทปญฺโญ

วัดเมืองคง

ต. เมืองคง อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระราชปริยัตยาทร ปณฺฑิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกลาง

ต. ห้วยเหนือ อ. ขุขันธ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระครรชิต ปุญฺญภาโค

หนองแต้

ต. นากระแซง อ. เดชอุดม

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 03-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2565

พระอธิการบุญญารักษ์ ปริชาโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสร้างพอก

ต. โพนจาน อ. โพนสวรรค์

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระครูนิวาสธรรมโชติ โชติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

นิวาสสุวรรณาราม

ต. ดวนใหญ่ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2565

พระครูมงคลชยากร (ชาญชัย) วิสารโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

มงคลสวรรค์

ต. เอือดใหญ่ อ. ศรีเมืองใหม่

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระครูวรธรรมคณารักษ์ สีลสํวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดวนใหญ่

ต. ดวนใหญ่ อ. วังหิน

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 02-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

พระมหาดนัย ญาณทสฺสี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสมสะอาด

ต. น้ำก่ำ อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระครูบวรธรรโมภาส ฐานุตฺตโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดศรีสว่าง

ต. โพนจาน อ. โพนสวรรค์

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระมหาโสภณ กิจฺจสาโร

วัดมหาพุทธาราม

ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2565

พระครูพิพิธวีรคุณ วายาโม

วัดมหาพุทธาราม

ต. เมืองเหนือ อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2565

พระครูโพธิอาภากร อาภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิสมพร

ต. โพนจาน อ. โพนสวรรค์

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 30-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2565

พระครูปริยัติสิทธิวิบูล ฉินฺนาลโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

สิทธิยาราม

ต. หัวตะพาน อ. หัวตะพาน

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2565

พระอธิการพุธชา ธมฺมทินฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

นามน

ต. ตาลสุม อ. ตาลสุม

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระครูปัญญาพัฒนาทร ปญฺญาวุโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านสิ

ต. สิ อ. ขุนหาญ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-08-2565

พระครูปริยัตยานุการ จารุวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนาแมด

ต. แก้งเหนือ อ. เขมราฐ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2565

พระบุญเพ็ง โชติโก

ตาเกา

ต. ตาเกา อ. น้ำขุ่น

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2565

217 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4