สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

เทศกาลงานบุญประเพณี

29 กันยายน พ.ศ. 2566 - 29 กันยายน พ.ศ. 2566

บุญข้าวสาก

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2566

เปิดดู : 226

27 กันยายน พ.ศ. 2566 - 27 กันยายน พ.ศ. 2566

ขอเชิญร่วมงานบุญมหาสังฆทานในเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๖ ณ.วัดป่านาจาน บ้านนาจาน ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๖ ขึ้น ๑๓ เดือน ๙ ปีเถาะ ด้วยเป็นประเพณีประจำปีของวัดป่านาจานถึงฤดูเข้าพรรษาจะมีประเพณีบุญสังฆทานของทุกปีสำหรับปีนี้ทางวัดป่านาจานได้กราบอาราธนานิมนต์พระภิกษุสามเณรในสาขาต่างๆ มาร่วมงานและขอเรียนเชิญญาติธรรมผู้ที่ใฝ่ในการบริจาคทานรักษาศีลเข้าร่วมงานวันเวลาดังกล่าวด้วยจักเป็นบุญอย่างยิ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมจรรโลงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีมิตรภาพของมวลชน วิถีการดำเนินชีวิตของท้องถิ่นอันดีงามให้ดำรงสืบไป กำหนดการดังนี้ วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๖ ขึ้น ๑๓ เดือน ๙ ปีเถาะ เวลา ๐๗-๐๐ น. ต้อนรับพระภิกษุ-สามเณรพร้อมคณะศรัทธาทานจากคุ้มวัดต่าง ๆ เวลา ๐๙-๐๐ น. เป็นพิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรเพื่อเป็นมหาสังฆทานพระสงฆ์อนุโมทนาและรับประทานร่วมกันเป็นเสร็จพิธี จึงเรียนมาด้วยความนับถือ คณะสงฆ์วัดป่านาจาน

ข้อมูลเมื่อ : 26-08-2566

เปิดดู : 87

10 กันยายน พ.ศ. 2565 - 10 กันยายน พ.ศ. 2565

บุญขาวสาก

ข้อมูลเมื่อ : 15-09-2565

เปิดดู : 65

94 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4