สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดธาตุประสิทธิ์

ต. นาหว้า อ. นาหว้า

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2565

พระใบฎีกาอุทัย อตฺถกาโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

คำขวาง

ต. คำขวาง อ. วารินชำราบ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 23-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2565

พระครูพิสณฑ์สันติธรรม (ยนตร์ตระการ) อนาลโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ป่าธรรมวิเวก

ต. ขนุน อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-08-2565

พระครูสุวรรณวีรธรรม อินฺทวีโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนาขนวน

ต. ขนุน อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 07-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2565

พระครูโกศลสุตากร ดร. กุลสโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเมืองคง

ต. เมืองคง อ. ราษีไศล

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระครูวิมลจิตตานุรักษ์ กุสลจิตโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพนทราย

ต. โพนจาน อ. โพนสวรรค์

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

พระครูอุดมธรรมวิชัย อุตฺตโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดป่าไม้พัฒนา

ต. หนองหญ้าลาด อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2565

พระเก่ง คัมภีโร

ป่าพรหมสันติ

ต. พรหมสวัสดิ์ อ. พยุห์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 29-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

พระครูพิพิธโพธิธรรม โซติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

สระพังทอง

ต. โพธิ์ตาก อ. เมืองนครพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระครูกิตติโกศล กิตฺติญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

พระศรีเจริญ

ต. หัวตะพาน อ. หัวตะพาน

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

พระภูมรินทร์ ภูริปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโนนสมบูรณ์

ต. แก้งเหนือ อ. เขมราฐ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2565

พระทักษิณ ธีรปญฺโญ

วัดคำแสนสุข

ต. นิคมคำสร้อย อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 20-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

พระราชกิตติรังษี (บุญทัน) สนฺตจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

ต. เมืองใต้ อ. เมืองศรีสะเกษ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระครูศรีปริยัติการ ฐิตเมโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โอกาส

ต. ในเมือง อ. เมืองนครพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระครูสุเขตวุฒิคุณ ฐานวุฑฺโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

นายม

ต. นายม อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-07-2565

พระครูอุดมวรปัญญา ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

อุดมธรรมคุณ

ต. บ้านโคก อ. เมืองมุกดาหาร

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระสมชาย ปญฺญาทีโป

ศรีสุข

ต. ลือ อ. ปทุมราชวงศา

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระครูวิเทศวิริยคุณ อารทฺธวิริโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โคกสาย

ต. เรณู อ. เรณูนคร

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2565

พระกมล อาสโภ

ที่พักสงฆ์ป่ารัตนมงคล

ต. โนนยาง อ. หนองสูง

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-09-2565

พระครูมุจรินทร์พัฒนกิจ ถาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

มุจลินทร์

ต. โพธิ์ไทร อ. ดอนตาล

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระครูจารุวรรณพิสุทธิ์ จารุวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บ้านด่าน

ต. ภูผาหมอก อ. กันทรลักษ์

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2565

พระครูวิสุทธิ์อุดมเขต วิสุทฺธิสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

นาอุดมวนาราม

ต. นาอุดม อ. นิคมคำสร้อย

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-07-2565

พระใบฏีกาสมเกียรติ กตสาโร

วัดพิชโสภาราม

ต. แก้งเหนือ อ. เขมราฐ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 22-07-2565

พระสุคันธสรานุกิจ จิตสิริ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระดอกเกษ

ต. โคกสว่าง อ. สำโรง

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-07-2565

พระมหาหนูสิน ฐานธมฺโม

วัดพิชโสภาราม

ต. แก้งเหนือ อ. เขมราฐ

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2565

ประสิทธิ์ ฐิตสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

บุ่งมะแลงน้อย

ต. บุ่งมะแลง อ. สว่างวีระวงศ์

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

ศิริชัย เตชธมฺโม

ป่าข่า

ต. บุ่งมะแลง อ. สว่างวีระวงศ์

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-07-2565

พระครูวิริยโพธิกิจ พุทฺธวิริโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์พระองค์

ต. พิงพวย อ. ศรีรัตนะ

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-05-2566

พระธรรมวชิรโสภณ ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

พระธาตุพนม

ต. ธาตุพนม อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-08-2566

ชมชัย สุทฺธิมโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

สุขสมบูรณ์

ต. บุ่งมะแลง อ. สว่างวีระวงศ์

จ. อุบลราชธานี

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-07-2565

60 รายการ / 2 หน้า
1
2