สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8965 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9808 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7491 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

สาระธรรม

กรณีพระภิกษุฆ่าตัวตาย

ชื่อผู้แต่ง : สายด่วนชาวพุทธ

โดย : วัดโพธิ์ชัย

ข้อมูลเมื่อ : 05-09-2566

เปิดดู : 277

สาระธรรมคำคม

ชื่อผู้แต่ง : ไม่ทราบที่มา

โดย : วัดศรีสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 10-08-2565

เปิดดู : 242

ข้อคิด

ชื่อผู้แต่ง :

โดย : วัดสามัคคีธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

เปิดดู : 339

หนังสือสวดมนต์

ชื่อผู้แต่ง : พระครูอุดมโพธิกิจ เจ้าคณะตำบลเปือย

โดย : วัดโพธิ์ศิลา

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

เปิดดู : 217

ธรรมะก่อนนอน พระครูสิริสีลวัตร

ชื่อผู้แต่ง :

โดย : วัดอำนาจ

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

เปิดดู : 108

วันเข้าพรรษา

ชื่อผู้แต่ง :

โดย : บ้านแวด

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 124

วันอาสาฬหบูชา

ชื่อผู้แต่ง :

โดย : ทุ่งสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

เปิดดู : 122

โครงการบรรยายธรรมทางสถานีวิทยุ

ชื่อผู้แต่ง : พระมหาเดวิทย์ ยสสี

โดย : วินิจธรรมาราม

ข้อมูลเมื่อ : 04-07-2565

เปิดดู : 71

เพชรพระจันทร์

ชื่อผู้แต่ง : พระศรีวิสุทธิมุนี

โดย : วัดปากน้ำ (บุ่งสระพัง)

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

เปิดดู : 107

โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรม ระหว่างวันที่ 30 - 1 กรกฏาคม 2565

ชื่อผู้แต่ง : พระสมุห์ณัฏฐพล นรินฺโท ร่วมกับโรงเรียนหว้านใหญ่พิทยาคม

โดย : ดอนนางหงส์

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

เปิดดู : 104

โอวาทปาฏิโมกข์

ชื่อผู้แต่ง :

โดย : ละเอาะ

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

เปิดดู : 60

29 รายการ / 3 หน้า
1
2
3