สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8970 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9813 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7499 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ติดต่อเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ในคณะสงฆ์ภาค ๑๐

ศรีสะเกษ ชื่อวัด จังหวัด เบอร์ติดต่อ
เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ 0860669105
เจ้าคณะอำเภอขุนหาญ วัดโพธิ์น้อย ศรีสะเกษ 0896615144
เจ้าคณะอำเภอศรีรัตนะ วัดเกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ 0898484335
เจ้าคณะอำเภอศรีรัตนะ วัดเกียรติแก้วสามัคคี ศรีสะเกษ 0966256553
เจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์ วัดบ้านเขวา ศรีสะเกษ 0636261699
เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ วัดปรือคัน ศรีสะเกษ 0819992416
เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ วัดปรือใหญ่ ศรีสะเกษ 0872618517
เจ้าคณะอำเภอพยุห์ วัดสำโรง ศรีสะเกษ 0862647193
เจ้าคณะอำเภอศิลาลาด บ้านเกิ้ง ศรีสะเกษ 0959099615
เจ้าคณะอำเภอน้ำเกลี้ยง วัดสว่างวารีรัตนาราม ศรีสะเกษ 0814705417
เจ้าคณะอำเภอยางชุมน้อย โนนติ้ว ศรีสะเกษ 0804860118
เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ วัดโคกโพน ศรีสะเกษ 0934256998
เจ้าคณะอำเภอวังหิน วัดดวนใหญ่ ศรีสะเกษ 081-3900590
เจ้าคณะอำเภอราษีไศล วัดกัลยาโฆสิตาราม ศรีสะเกษ 0810761150
อุบลราชธานี ชื่อวัด จังหวัด เบอร์ติดต่อ
เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม อุบลราชธานี 0813898319
เจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหาร โพธิ์ตาก อุบลราชธานี 0985468326
เจ้าคณะอำเภอนาจะหลวย วัดโนนเจริญ อุบลราชธานี 0804704974
เจ้าคณะอำเภอนาเยีย ป่านาเยีย อุบลราชธานี 0892248791
เจ้าคณะอำเภอน้ำยืน วัดบ้านหว้าน อุบลราชธานี 0943955389
เจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล วัดเกษมสำราญ อุบลราชธานี 0872556088
เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน วัดบ้านแขม อุบลราชธานี 0815472639
เจ้าคณะอำเภอเขมราฐ วัดบ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) อุบลราชธานี 0852513159
เจ้าคณะอำเภอน้ำขุ่น วัดหนองดุม อุบลราชธานี 0895822553
เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ วัดหนองหลัก อุบลราชธานี 0819992762
เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ ใหม่ทองสว่าง อุบลราชธานี -
ยโสธร ชื่อวัด จังหวัด เบอร์ติดต่อ
เจ้าคณะอำเภอป่าติ้ว วัดกระจายนอก ยโสธร 0895821226
เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว ยางตลาด ยโสธร 089 864 4612
อำนาจเจริญ ชื่อวัด จังหวัด เบอร์ติดต่อ
เจ้าคณะอำเภอปทุมราชวงศา วัดศรีชมภู่ อำนาจเจริญ 0849625473
เจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน พระศรีเจริญ อำนาจเจริญ 0828735170
นครพนม ชื่อวัด จังหวัด เบอร์ติดต่อ
เจ้าคณะอำเภอนาแก ธาตุศรีคุณ นครพนม 0639280698
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม มหาธาตุ นครพนม 0865797851
เจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 0872187701
เจ้าคณะอำเภอธาตุพนม หัวบึงทุ่ง นครพนม 0647392069
เจ้าคณะอำเภอโพนสวรรค์ วัดศรีสว่าง นครพนม 0959201329
มุกดาหาร ชื่อวัด จังหวัด เบอร์ติดต่อ
เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ศรีบุญเรือง มุกดาหาร ๐๘๙-๒๘๕๗๖๙๘
เจ้าคณะอำเภอหนองสูง วัดไตรภูมิ มุกดาหาร 0926546642
เจ้าคณะอำเภอดอนตาล ศิลาวิเวก มุกดาหาร 0637690022
เจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่ ป่าวิเวก มุกดาหาร 0816175933

ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค ๑๐
เลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๔๐
โทร ๐๘๖ ๗๙๖ ๒๖๑๗