สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูสุเมธอุดมคุณ สุเมโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ลุมพุก

ต. ตองปิด อ. น้ำเกลี้ยง

จ. ศรีสะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 30-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-07-2565

พระมหาวิชัย ปภสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบุ่งฮี

ต. พระกลางทุ่ง อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2565

พระธรรมวชิรโสภณ ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

พระธาตุพนม

ต. ธาตุพนม อ. ธาตุพนม

จ. นครพนม

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-08-2566

พระครูอุดมโพธิกิจ (สยาม) อุตฺตโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์ศิลา

ต. เปือย อ. ลืออำนาจ

จ. อำนาจเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-09-2566

พระครูศรีอุดมวาปีคณารักษ์ กตปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไตรภูมิ

ต. หนองสูง อ. หนองสูง

จ. มุกดาหาร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

5 รายการ / 1 หน้า
1