สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีมงคล

รหัสวัด
04330407005

ชื่อวัด
วัดศรีมงคล

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม ปี 2556

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านสามเส้า

เลขที่
222

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ละลาย

เขต / อำเภอ
กันทรลักษ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33110

เนื้อที่
14 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา

มือถือ
0935389685

โทรศัพท์
0935389685

จำนวนเข้าดู : 112

ปรับปรุงล่าสุด : 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 19:51:41

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 20:33:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด (โดยสังเขป)
�������������� วัด ศรีมงคล ตั้งวัดเมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม�� พ.ศ. 2556
�������������� วัดศรีมงคลได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยความสามัคคีของชาวบ้าน เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นศูนย์รวมใจของชุมชน ตั้งบนเนื้อที่ ๑๔ ไร่� ๑� งาน �๗๙ ตารางวา �เริ่มเดิมทีที่พักสงฆ์วัดศรีมงคลตั้งอยู่บนที่ไร่ และเริ่มก่อสร้างเสนาสนะตามลำดับ คือ สร้างศาลาการเปรียญขนาด ๙ x ๑๒เมตร ขึ้น ๑ หลัง กุฎีสงฆ์ ๑ หลัง �หลังจากนั้นประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการวัดในขณะนั้น ได้ดำเนินการขอสร้างขอตั้งวัดให้ถูกต้องโดยมี นายวิเชียร นาคใหญ่� ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานจนวัดศรีมงคล ได้เป็นประกาศเป็นวัดถูกต้องจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในวันที่ �๓๑ �เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ �� - ������� เดือน �����-������ พ.ศ. 2563
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง.................... เมตร ยาว.................... เมตร

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : หนังสืออนุญาตให้สร้างวัด (269.52 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาวงค์ศักดิ์ คมฺภีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระเอม อุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระมหาวิชัยยุทธ พุทฺธรกฺขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 14-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระศักดา กตปุญุโญ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระวายุศักดิ์ สมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น