สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเกาะกระโพธิ์

รหัสวัด
04330702005

ชื่อวัด
วัดเกาะกระโพธิ์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน เมษายน ปี 2527

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน มกราคม ปี 2530

ที่อยู่
เกาะสามัคคี

เลขที่
23

หมู่ที่
17

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
กู่

เขต / อำเภอ
ปรางค์กู่

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33170

เนื้อที่
7 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 9

ปรับปรุงล่าสุด : 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 18:37:21

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 13:07:52

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติโดยรวมของการก่อตั้งวัดเกาะกระโพธิ์
เลขที่  ๒๓  ตำบลกู่   อำเภอปรางค์กู่   จังหวัดศรีสะเกษ    ๓๓๑๗๐
        วัดเกาะกระโพธิ์มีที่ดินจำนวนหนึ่งแปลงเป็นของชาวบ้านเกาะหมู่ที่๑๑ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้มองแลเห็นความลำบากของชาวบ้านเกาะกระโพธิ์จึงได้ปรึกษากับคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำทั้ง๒ หมู่บ้านแล้วตกตรงกันยกที่ดินให้กับคณะกรรมการเพื่อขออนุญาตปลูกสร้างที่พักสงฆ์บ้านเกาะกระโพธิ์ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน ๗ ไร่ ๒ งาน ๖๒  ตารางวา ให้กับคณะกรรมการหมู่ทั้ง ๒ หมู่  ฉะนั้นทางคณะกรรมการได้รับไว้และขออนุญาติปลูกสร้างที่พักสงฆ์บ้านเกาะกระโพธิ์ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗ ถึงปี  พ.ศ.๒๕๒๙ได้ขออนุญาตปลูกสร้าง กุฏิ- ศาลาการเปรียญ-หอฉัน-ห้องน้ำ-ห้องสุขา ในการขออนุญาตดำเนินงานปลูกสิ่งของก่อสร้างอยู่นั้นทางคณะกรรมการและผู้นำพร้อมชาวบ้านเกาะกระโพธิ์ได้นิมนต์พระบุญเรือง  มหาวีโรมาออกแบบและจำพรรษาอยู่  ณ  ที่พักสงฆ์บ้านเกาะกระโพธิ์จนปลูกสร้างสมบูรณ์แบบในแต่ละปีมีพระภิกษุ-สามเณรจำพรรษาอยู่เป็นจำนวนมากทางคณะกรรมการซึ่งมีนายแสง พรหมลิ เป็นผู้ใหญ่บ้านเกาะหมู่ที่๑๑ และนายสบู่ แก้วละมุลเป็นผู้ใหญ่บ้านกระโพธิ์หมู่ที่ ๗ ได้ปรึกษากับคณะกรรมการหมู่บ้านให้นายแสง พรหมลิได้ขออนุญาตตั้งวัดให้ถูกต้องตามกฎเถรสมาคมทางพระพุทธศาสนาได้ทำหนังสือเดินเรื่อถึงเจ้าคณะตำบลรับทราบและถึงเจ้าคณะอำเภอรับทราบต่อด้วยเจ้าคณะจังหวัดรับทราบเพื่อขอเสนออนุญาตตั้งวัดให้ถูกต้องได้รับพระราชทานสีมาให้เป็นวัดที่ต้องตามกฎเถระสมาคมทางพระพุทธศาสนาให้ไว้ ณ.ปีพ.ศ.๒๕๓๐  ต่อมาได้ตั้งเป็นวัดที่ต้องแล้วจึงได้ชื่อวัดเกาะกระโพธิ์ดังนั้นเมื่อมีวัดที่ต้องแล้วจะต้องมีพระภิกษุสงฆ์มาดูแลและจำพรรษาภายในวัดจึงขอเสนอพระบุญเรือง มหาวีโร เป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะกระโพธิ์เพื่อปกครองพระภิกษุสามเณรภายในวัดและบำรุงรักษาสิ่งของภายในวัดได้ฉายานามว่าพระอธิการบุญเรือง มหาวีโรได้ช่วยบูรณะวัดตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๒๗ถึง พ.ศ.๒๕๓๗ได้ทำการก่อสร้างกุฏิปูน ๒ ชั้นหลังใหญ่และซุ้มประตูหน้าวัดกำแพงรอบบริเวณเนื้อที่ของวัดสระน้ำแบบปูนและอุโบสถสร้างแบบเป็นไม้เพื่อได้พิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็ถังเก็บน้ำฝนเอาไว้ดื่มจนเสร็จสมบูรณ์ในปีพ.ศ.๒๕๓๘  ได้สระตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเกาะกระโพธิ์ทิ้งเพื่อจะไปจำพรรษาที่วัดบ้านเกิดตัวเองตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง๒ปีทางคณะกรรมการได้สรรหาพระมาจำพรรษารักษาการแทนประมาณ  ๒ ปี  ในปีพ.ศ.๒๕๔๐ได้มีพระเป  อินฺทปญฺโญฺ ได้บรรพชาอุปสมบทอยู่ที่วัดบ้านกะดึทางคณะกรรมการเห็นว่าพระเป อินฺทปญฺโญฺเป็นพระบ้านเกาะกระโพธิ์จึงได้ไปนิมนต์มาจำพรรษาที่วัดเกาะกระโพธิ์และช่วยดูแลวัดพร้อมช่วยสร้างงานต่อที่ตกค้างยังไม่เสร็จจนกว่าจะได้เจ้าอาวาสรูปใหม่เข้ามาในคณะพระเป อินฺทปญฺโญฺ ดูแลอยู่นั้นได้ทำการก่อสร้างบูรณะวัดอย่างต่อเนื่องก่อสร้างเมรุศาลาบำเพ็ญศพห่อระฆังจนเสร็จสมบูรณ์ทางคณะกรรมการมองเห็นความดีงามและเห็นชอบที่ได้ดูแลวัดเกาะกระโพธิ์จนถึงพรรษาที่จะได้รับให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเกาะกระโพธิ์ทางคณะกรรมการได้ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเห็นสมควรเสนอพระเป อินฺทปญฺโญฺ รับดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเกาะกระโพธิ์เพื่อจะปกครองพระภิกษุสามเณรภายในวัดได้รับฉายานามว่าพระอธิการเป อินฺทปญฺโญฺ ในปีพ.ศ.๒๕๔๕จนถึงปัจจุบันในการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอยู่นั้นได้มีการทำบูรณะปฏิสังขรณ์ในปีพ.ศ.๒๕๔๘ ได้ก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขา๑หลังจำนวน ๕ ห้อง ได้ก่อสร้างกุฏิ ๔ หลัง ในปีพ.ศ.๒๕๔๙ ได้ก่อสร้างกุฏิ ๕ หลัง ในปีพ.ศ.๒๕๕๐ ถึงปีพ.ศ.๒๕๕๑ ก่อสร้างห้องน้ำห้องสุขาจำนวน ๑ หลัง ได้ให้คณะกรรมการและชาวบ้านเกาะบ้านกระโพธิ์พร้อมบ้านเกาะสามัคคีได้ตั้งกองผ้าป่าขึ้น๑กองแล้วได้ให้คณะกรรมการประสานงานไปยังลูกๆหลานๆที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดและกรุงเทพฯให้ช่วยจัดผ้าป่ามาสมทบเพื่อจะหาทุนดำเนินการก่อสร้างอุโบสถขึ้นมาในปี๒๕๕๒การดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสของพระอธิการเป  อินฺทปญฺโญฺอยู่นั้นในแต่ละพรรษาจะมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา ๑๐ รูปขึ้นไปดังนั้นทางคณะกรรมการวัดและผู้นำทั้ง๓หมู่บ้านได้ประชุมปรึกษาหารือในการหาฤกษ์งามยามดีวางศิลาฤกษ์อุโบสถขึ้นในปีพ.ศ.๒๕๕๒ในวันศุกร์ที่ ๒ เดือนมกราคม 
 
พ.ศ.๒๕๕๒  เป็นฤกษ์งามยามดีตรงกับขึ้น ๗ค่ำเดือน ๒ ปีฉลูเวลา๑๐.๓๙ น เป็นพิธีร่วมวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดเกาะกระโพธิ์มีผู้เข้าร่วมในงานวางศิลาฤกษ์อุโบสถประมาณ ๒๐๐๐ กว่าคนมีคุณแม่สุนีย์  อินฉัตร คุณมาลินี  อินฉัตร
พร้อมนายอำเภอ และส.จ.ประวีร์  รตนะกมลเศรษฐ์ กำนันตำบลกู่นายกอ.บต.กู่ พร้อมชาวบ้านทั้ง ๓ หมู่ในวันศุกร์ที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ทำพิธีจัดให้มีการยกเสาเอกอุโบสถขึ้นซึ่งได้รับเกียรติจากคุณแม่สุนีย์ อินฉัตรมาเป็นประธานในพิธีหลังจากนั้นได้ทำการก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่องเท่ากับงบประมาณที่มีอยู่จะทำไปเป็นช่วงๆในเดือนกรกฎาคมพ.ศ.๒๕๕๓ได้งบประมาณจากองค์การบริหารสวนตำบลกู่ทำถนนคอนกรีตเข้าวัดความยาว ๑๙๐ เมตรกว้าง ๓.๕๐ เมตรเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ในวันพฤหัสที่๑๔กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ขึ้น ๑๔ค่ำเดือน๘ได้นำพระประธานขึ้นตั้งไว้ในอุโบสถเวลา๐๙.๐๙นโดยมีเจ้าภาพจากจังหวัดระยองและ คุณแม่สุนีย์อินฉัตร เป็นเจ้าภาพฐานพระประธานแล้วก็เป็นประธานในพิธีในวันนั้นปัจจุบันนี้มีพระภิกษุสงฆ์จำวัดอยู่วัดเกาะกระโพธิ์ ๘ รูป วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้สร้างกุฏิขึ้นหลังหนึ่ง  เป็นกุฏิปูนทรงไทย  ใช้เป็นกุฏิเจ้าอาวาส  ใช้ปัจจัยส่วนตัวของท่านเจ้าอาวาสและปัจจัยจากศรัทธาญาติโยมส่วนหนึ่งสมทบในการก่อสร้าง
สถิติการอุปสมบทและจำพรรษาของพระภิกษุสามเณรวัดเกาะกระโพธิ์นับแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๗
ปีพ.ศ. ๒๕๔๗       มีพระภิกษุ๑๔  รูป    สามเณร  ๔  รูป
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีพระภิกษุ    ๑๒  รูป              สามเณร  ๒ รูป
        ปี พ.ศ. ๒๕๔๙    มีพระภิกษุ ๑๓  รูป              สามเณร  ๒ รูป
        ปี พ.ศ. ๒๕๕๐    มีพระภิกษุ ๑๕  รูป              สามเณร  -  รูป
        ปี พ.ศ. ๒๕๕๑    มีพระภิกษุ ๑๐  รูป              สามเณร  -  รูป
        ปี พ.ศ. ๒๕๕๒    มีพระภิกษุ ๑๓  รูป              สามเณร  -  รูป
        ปี พ.ศ. ๒๕๕๓    มีพระภิกษุ ๑๑  รูป              สามเณร  ๒ รูป
        ปี พ.ศ. ๒๕๕๔    มีพระภิกษุ ๑๒  รูป              สามเณร  ๑  รูป
        ปี พ.ศ. ๒๕๕๕    มีพระภิกษุ ๑๐  รูป              สามเณร  -  รูป
        ปี พ.ศ. ๒๕๕๖    มีพระภิกษุ ๖  รูป                สามเณร-รูป
        ปี พ.ศ. ๒๕๕๗   มีพระภิกษุ  ๘  รูป                สามเณร-รูป      
ปี พ.ศ.๒๕๕๘    มีพระภิกษุ  ๑๐  รูป      สามเณร-รูป
                 ปี พ.ศ.๒๕๕๙     มีพระภิกษุ ๑๐ รูป       สามเณร-รูป
                 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐   มีพระภิกษุ  ๑๖  รูป      สามเณร-รูป
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑     มีพระภิกษุ ๙    รูป             สามเณร-รูป
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  มีพระภิกษุ    ๙    รูป             สามเณร-รูป
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓   มีพระภิกษุ   ๙    รูป             สามเณร-รูป
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔   มีพระภิกษุ   ๑๐    รูป    สามเณร-รูป
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕    มีพระภิกษุ ๑๐    รูป    สามเณร-รูป
 

รายการพระ

พระครูโพธิอินทไพศาล อินทปญฺโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2565

พระนา ปญฺญาทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2565

พระใจ ฐานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2565

พระวิทูล สิริภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2565

พระสวัสดิ์ อาภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2565

พระบวรศักดิ์ กนฺตวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2565

พระทัศน์ จนฺทวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2565

พระอดิลักษ์ จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2565

พระทองแดง วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2565

พระสมาน กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น