สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8965 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9808 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7491 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเกียรติแก้วสามัคคี

รหัสวัด
04331401003

ชื่อวัด
วัดเกียรติแก้วสามัคคี

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2467

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน มิถุนายน ปี 2483

ที่อยู่
บ้านตะเคียนเหนือ

เลขที่
1

หมู่ที่
12

ซอย
-

ถนน
บ้านตระกาจ-กราม

แขวง / ตำบล
ศรีแก้ว

เขต / อำเภอ
ศรีรัตนะ

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33240

เนื้อที่
13 ไร่ - งาน 36 ตารางวา

มือถือ
0898484335

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด

จำนวนเข้าดู : 254

ปรับปรุงล่าสุด : 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 23:33:43

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 13:07:52

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเกียรติแก้วสามัคคี ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านตะเคียนเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๒๐ อาณาเขต ทิศเหนือจดหมู่บ้าน ทิศใต้จดถนน ทิศตะวันออกจดถนนสายบ้านตระกาจ-กราม ทิศตะวันตกจดถนน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ ศาลาบำเพ็ญกุศล กว้าง ๑๐  เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๒ หลัง  ห้องน้ำ ๕ หลัง
          วัดเกียรติแก้วสามัคคี ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๗ มีชื่อเดิมว่าวัดจำปาแดงมโนมุข หรือวัดบ้านตะเคียน วัดร้างไปประมาณ ๓๐ ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ หลวงปู่ถวิล สุวรรณโชติ เป็นผู้นำชาวบ้านรื้อถอนถากถางบริเวณที่เป็นวัดจำปาแดงมโนมุข สร้างวัดขึ้นใหม่ และใน พ.ศ. ๒๔๙๗ พระสมุห์ชัด วรญาโณ (พระครูรัตนภูมิพิจารณ์) ตำแหน่งเจ้าคณะตำบลศรีแก้ว, ตูม, สระเยาว์ มาจำพรรษาที่วัดจำปาแดงมโนมุข พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า “วัดเกียรติแก้วสามัคคี”  กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้วัดในพระพุทธศาสนาที่ตั้งก่อนปีพุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย วัดเกียรติแก้วสามัคคีขึ้นทะเบียนถูกต้องโดยอ้างหลักฐานนี้ ซึ่งประกาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๔๘๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕  การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑  พระครูรัตนภูมิพิจารณ์ (ชัด) พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๐๗ รูปที่ ๒  พระอธิการเข็ม ปภสฺสโร  พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๒๓  รูปที่ ๓ พระอธิการนวล  กิตฺติญาโณ  พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๓ รูปที่ ๔ พระอธิการเหมือน ฐิตเมโธ  พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๕ รูปที่ ๕ พระมหาสมบัติ จนฺทวณฺโณ พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖ รูปที่ ๖  พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ (พนาวัลย์)  พ.ศ. ๒๕๓๖ - ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

สามเณรเรืองศักดิ์ เบ็ญมาศ

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

สามเณรสหวัฒน์ ทวีชาติ

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

สามเณรอิทธิพล อุทัยเก่า

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2566

สามเณรนำธาร ไชยพันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

สามเณรจิรพัฒน์ ศรัทธา

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

สามเณรชุติพันธ์ อำนวย

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

สามเณรเจษฎา จันดี

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

สามเณรกิตติภพ ไพรบึง

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

สามเณรพัฒนพงษ์ ศรีลาวงศ์

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

สามเณรสุธินันท์ อ่อนตา

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

สามเณรอิทธิกร ลครศรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

สามเณรขจรเดช ใจดี

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

สามเณรธนกร ไชยชาติ

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2566

สามเณรวันทนากร ชูเชื่อ

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

สามเณรนภวรรษ พันธ์นุรัตน์

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ จกฺกธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-07-2565

พระครูเมธีกิตติสาร ถาวรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2566

พระครูรัตนกิจจานุกิจ ฐิตญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระครูปลัดทยุตธร ปริญฺญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระมหานพรัตน์ กนฺตโสภี

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระมหาสมศักดิ์ กลฺยาณจารี

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระมหาสิทธิพร สิทฺธิวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระมหาสุริยา ธมฺมรํสี

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระครรชิต ฉนฺทยุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระมหาทวีชัย ธมฺมกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระปลัดฉัตรชัย วิสารโท

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2566

พระอุดมทรัพย์ จนฺทวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระเผด็จ ผาสุกธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระชัชวาล โชติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระอดิศักดิ์ ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระมหาปณิธาน ฐิตวิญฺญู

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

สามเณรพีรพงศ์ พันธ์แก่น

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรธีรภัทร อายุวงษ์

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรณัฐภัทร หาญกันทร์

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรวันชัย พรมดี

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรปรเมศร์ แก้วเมืองน้อย

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2566

สามเณรธนดล สนิท

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรเสกสรร คำโสภา

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-09-2566

สามเณรธนกร นิลเพ็ชร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรอาทิตย์ วงษ์วาฬ

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรเทวฤทธิ์ ดวงเด่น

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรภูมิรพี กองชิน

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรออมสิน แอกประโคน

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรธนาชัย แก่นแก้ว

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรธาวิน หาญกล้า

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรมงคล เนาวรัตน์

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรเจษฎาภรณ์ ศรีเสริม

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรศักดิ์ชัย เบ็ญมาศ

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรไม้เมือง ศรีกะชา

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรณัฐฐาพร ยะลา

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรกรวีย์ ชัยวงษา

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรปัณณธร ปฏิเวทย์

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

สามเณรธัมมาวุธ แก้วมงคล

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรพันศักดิ์ ศรีเสริม

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรชนาธิป มณีรัตน์

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรพงศ์นริศ เสนาพันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

สามเณรธนดล ทรวงทัพ

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

สามเณรกิตติวินท์ วรเชษฐ

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

สามเณรกิตติพงศ์ เจริญศรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

สามเณรจิรภัทร์ วงษ์เส

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

สามเณรธวัชชัย สีสนิท

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

สามเณรอนันดา ตาสว่าง

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

สามเณรณัฐวุฒฺิ สีน้อย

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

สามเณรวุฒิชัย คุ้มสมบัติ

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

สามเณร ธำมรงค์ โพนปลัด

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-07-2565

พระสุข ปญฺญาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-07-2565

สามเณรวรพล วรเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 05-07-2565

พระวิสันต์ วิสุทฺธสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น