สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8977 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9820 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7506 รูป
ลาสิกขา
26 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ตะเคียน

รหัสวัด
04330513001

ชื่อวัด
ตะเคียน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2300

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 09 เดือน พฤษภาคม ปี 2534

ที่อยู่
บ้านตะเคียน

เลขที่
158

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ตะเคียน

เขต / อำเภอ
ขุขันธ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
๓๓๑๔๐

เนื้อที่
8 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา

มือถือ
0854110436

จำนวนเข้าดู : 116

ปรับปรุงล่าสุด : 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 21:09:08

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 16:50:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดตะเคียน ตั้งขึ้นเมื่อใดและใครเป็นผู้ก่อตั้งนั้นไม่มีใครทราบแน่ชัด จากคำของคนเฒ่าคนแก่ เล่าให้ฟังว่า
เดิมทีนั้นวัดตะเคียนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่ ก่อนย้ายมาในที่ดินของอาจารย์ฮอง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียน)
ก่อนจะย้ายมาตั้งหลักปักฐากอยู่ ณ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ปัจจุบัน

รายการพระ

พระครูกมลจารุวงศ์ จารุวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2565

พระวินิตย์ โชติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

พระประเสริฐ วิสุทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

พระจำรัส รตนโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

พระชัยสิทธิ์ ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

พระจีระวัฒน์ จิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

พระธนพงษ์ ธนปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

พระวิทยา กุสลจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น