สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทุ่งมณี

รหัสวัด
04341413004

ชื่อวัด
วัดทุ่งมณี

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2475

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2539

ที่อยู่
บ้านทุ่งมณี

เลขที่
150

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
นาเลิง

เขต / อำเภอ
ม่วงสามสิบ

จังหวัด
อุบลราชธานี

ไปรษณีย์
34140

เนื้อที่
7 ไร่ - งาน 89 ตารางวา

มือถือ
0610684369

จำนวนเข้าดู : 192

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 13:48:48

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:56:50

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดทุ่งมณีตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งมณี 150 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 ที่ดินตั้งวัด 7 ไร่ 89 ตารางวา ทิศเหนือ จดถนน ร.พ.ช. ทิศใต้จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกจดถนน ร.พ.ช อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถกว้าง 3.50 เมตร ยาว 13 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536 ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2515 กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง วัดทุ่งมณีตั้งเมื่อ พ.ศ 2475 ชื่อที่ชาวบ้านเรียกคือ วัดบ้านทุ่งมณี ชาวทุ่งมณีได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น โดยมี นายโว ศรีรมภ์ เป็นผู้นำในการสร้าง และนายเหล็ก คงคำลี เป็นผู้บริจาคที่ดิน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสที่ทราบนามคือ 1. พระสิงห์ สิริจนฺโท 2. พระอ่วม สกฺโก 3. พระสอ ปญฺญาวโร 4. พระแสนเทียน ปภสฺสโร 5. พระขาล สีลคุโฌ 6. พระหนูทา ปญฺญาวโร 7. พระหลุน ติสฺสวโร 8. พระทองใบ กิตฺติโก และ พระอธิการจำปี กุสลจิตโต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

รายการพระ

พระอธิการ จำปี กุสลจิตโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระ ทัศนัย อตฺตทโม

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระ ทัน สารโท

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระ จำนง สมาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

พระ วิโรจน์ วิโรจโน

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

อุโบสถประจำวัด

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

เปิดดู 43 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น