สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code กนิษฐานนท์

รหัสวัด
04370108001

ชื่อวัด
กนิษฐานนท์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2534

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน กันยายน ปี 2535

ที่อยู่
บ้านนาคำ

เลขที่
215

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
นาผือ

เขต / อำเภอ
เมืองอำนาจเจริญ

จังหวัด
อำนาจเจริญ

ไปรษณีย์
37000

เนื้อที่
22 ไร่ 1 งาน - ตารางวา

มือถือ
0624325312

จำนวนเข้าดู : 82

ปรับปรุงล่าสุด : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 09:52:13

ข้อมูลเมื่อ : 00:00:00

 
 
 
 

รายการพระ

พระอธิการวิเชียร ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระสมภพ ธมฺมนนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระสถิตย์ ฐานิโย

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระตื้อ สุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 20-07-2565

พระฉลาด อานนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระวีระ จนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระบุญศรี ติลฺขปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น