สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code นาคำ

รหัสวัด
04370304005

ชื่อวัด
นาคำ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม ปี 2533

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 23 เดือน กันยายน ปี 2535

ที่อยู่
บ้านนาคำ

เลขที่
19

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ลือ

เขต / อำเภอ
ปทุมราชวงศา

จังหวัด
อำนาจเจริญ

ไปรษณีย์
37110

เนื้อที่
7 ไร่ - งาน 60 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนเข้าดู : 11

ปรับปรุงล่าสุด : 22 กันยายน พ.ศ. 2565 22:34:58

ข้อมูลเมื่อ : 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดนาคำ  รหัสวัด ๐๔๓๗๐๓๐๔๐๐๕  ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๙  หมู่ที่  ๔  ต.ลือ  อ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ  ๓๗๑๑๐ โทรศัพท์  ๐๙๓๓๕๖๗๒๒๔  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๗ ไร่ ๖๐
อาณาเขต   ทิศเหนือ             ถนนสาธารณะ
                  ทิศใต้                  ทุ่งนา
                  ทิศตะวันออก      ถนนสาธารณะ
                  ทิศตะวันตก        จดถนนสาธารณะ
                              อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ   กว้าง ๕ เมตร ๑๒ ยาว    เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔
ศาลาการเปรียญ กว้าง.๑๑ เมตร  ยาว ๒๔  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐  
กุฏิสงฆ์ ๕ หลัง
ปูชนียวัตถุมี  พระประจำอุโบสถปางมารวิชัย
               วัดนาคำ  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๓     ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ  วันที่ ๒๙ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๕
  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง .... เมตร  ยาว ... เมตร 
การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๐
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๗
โรงเรียนผู้ใหญ่วัด   เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๗
               ลำดับการปกครอง
๑.  พระอธิการบรรจง   สุตปญฺโญ  พ.ศ.

รายการพระ

พระอธิการศักดา ญาณวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-09-2565

พระเทวรินทร์ อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น