สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9034 รูป
สามเณร
796 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9872 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7562 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบ้านชำ

รหัสวัด
04330413011

ชื่อวัด
วัดบ้านชำ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2482

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 16 เดือน ตุลาคม ปี 2529

ที่อยู่
บ้านชำ

เลขที่
259

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ชำ

เขต / อำเภอ
กันทรลักษ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33110

เนื้อที่
12 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา

มือถือ
0878761354

จำนวนเข้าดู : 17

ปรับปรุงล่าสุด : 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 09:57:27

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 16:50:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบ้านชำเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2461 ว่างจากคณะสงฆ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2463 จนถึง ปี พ.ศ.2527 ต่อมาชาวบ้านได้พร้อมใจกันฟื้นฟูบูรณะขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ.2527 จนมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาจนถึงปัจจุบัน

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการเลื่อน วชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระบุญสม ฐิตวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระเป็ม ขนฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระจินา ผลญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระโทน ฐิตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระมนตรี สุนฺทโร

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระทุม ปุญญาคโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระสุพรรณฤทธิ์ สุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2565

พระทินกร ทินฺนวโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น