สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5382 วัด
สำนักสงฆ์
71 วัด
ที่พักสงฆ์
365 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9151 รูป
สามเณร
804 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9996 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7676 รูป
ลาสิกขา
9 รูป
มรณภาพ
6 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code มัชฌิมาราม

รหัสวัด
04370304006

ชื่อวัด
มัชฌิมาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2522

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม ปี 2530

ที่อยู่
บ้านชูชาติ

เลขที่
-

หมู่ที่
11

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ลือ

เขต / อำเภอ
ปทุมราชวงศา

จังหวัด
อำนาจเจริญ

ไปรษณีย์
37110

เนื้อที่
9 ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 16

ปรับปรุงล่าสุด : 22 กันยายน พ.ศ. 2565 22:05:59

ข้อมูลเมื่อ : 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดมัชฌิมาราม  รหัสวัด ๐๔๓๗๐๓๐๔๐๐๖  ตั้งอยู่ บ้านชูชาติ  หมู่ที่  ๑๑  ต.ลือ  อ.ปทุมราชวงศา  จ.อำนาจเจริญ  ๓๗๑๑๐ โทรศัพท์  ๐๖๑๒๖๒๐๓๘๘ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๙ ไร่   
อาณาเขต   ทิศเหนือ             ถนนสาธารณะ
                  ทิศใต้                  จดถนนสาธารณะ
                  ทิศตะวันออก      ถนนสาธารณะ
                  ทิศตะวันตก        ถนนสาธารณะ
                              อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ   กว้าง……เมตร  ยาว.......เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕.....
ศาลาการเปรียญ กว้าง...... เมตร  ยาว......เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕....  
กุฏิสงฆ์ ..... หลัง
ปูชนียวัตถุมี  พระประจำอุโบสถปาง
               วัดมัชฌิมาราม  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๒     โดยมีพระครูพิทยาประสาทเป็นประธานฝ่ายสงฆ์   นายวันนา  ลาพิมพ์เป็นประธานฝ่ายฆราวาสได้ร่วมกันสร้างวัด  ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจาก  นายลุน  พรมพิทักษ์  จำนวน ๙ ไร่   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๓๐  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร 
การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓
               ลำดับการปกครอง
๑.  พระปา    พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๑๘                                                      ๒.พระวันดี   พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๙
                              ๓. พระครูมัชฌิมธรรมวงศ์  พ.ศ.๒๕๓๐- ปัจจุบัน

รายการพระ

พระครูมัชฌิมธรรมวงศ์ กวิวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

พระวิชิต ครุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น