สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดอำนาจ

รหัสวัด
04370701004

ชื่อวัด
วัดอำนาจ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2404

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม ปี 2558

ที่อยู่
บ้านอำนาจ

เลขที่
54

หมู่ที่
4

ซอย
ธรรมบาล 1

ถนน
ลืออำนาจ - พนา

แขวง / ตำบล
อำนาจ

เขต / อำเภอ
ลืออำนาจ

จังหวัด
อำนาจเจริญ

ไปรษณีย์
37000

เนื้อที่
54 ไร่ 31 งาน 20 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด

จำนวนเข้าดู : 221

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 14:48:06

ข้อมูลเมื่อ : 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดอำนาจ 

พระเจ้าใหญ่ลือชัย หรือ พระฤทธิลือชัย ประดิษฐานอยู่ในโบสถวัดอำนาจ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่ออิฐถือปูนและลงรักปิดทอง มีพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านช้าง สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2398-2404 ด้วยแต่เดิมบริเวณวัดอำนาจ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่ลือชัยนั้น มีลักษณะเป็นชุมชนเก่าแก่ และเป็นที่ตั้งเมืองอำนาจเจริญมาก่อน จึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ของพระเจ้าใหญ่ลือชัยมากมาย จากผู้คนที่มากราบไหว้บูชาแล้วประสบความเจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียงเลื่องลือ โดยตามความเชื่อและศรัทธาเล่าลือกันว่า ใครที่ได้มากราบไหว้ขอพรจะได้รับความสำเร็จ ได้รับชัยชนะจากศัตรูหมู่มาร มีอำนาจบารมีเป็นที่ยำเกรง ชีวิตผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนานาประการได้อย่างน่าอัศจรรย์

รายการพระ

พระครูสิริสีลวัตร(ประสงค์) สุจิตโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระมหาสุระศิลป์ ปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระมหาวิฑูรย์ อินฺทปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

พระมหานันทวุฒิ วุฑฺฒิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-07-2565

พระมหาธีรพงษ์ ธมฺมวาที

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

พระมติมนต์ ธีรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระอริยะ อมโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระมานพ ฐิติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระดวงจิตร สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

พระยุทธนา สิริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2565

สามเณรนครินทร์ ธุระสิงห์

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

สามเณรอิษวะ สมควร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

สามเณรวรวุฒิ ธรรมจักร

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

สามเณรอัษฎาวุธ คำเล

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

สามเณรนัฐพล คำพูล

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระเจ้าใหญ่ลือช...

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2565

เปิดดู 43 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สื่อมีเดีย

ทำบุญตักบาตรเมื...

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

เปิดดู 66 ครั้ง

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด