สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8967 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7493 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
9 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบ้านนา

รหัสวัด
04330412001

ชื่อวัด
วัดบ้านนา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2467

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 15 เดือน มกราคม ปี 2513

ที่อยู่
บ้านนา

เลขที่
300

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
ศรีสะเกษ - กันทรลักษ์

แขวง / ตำบล
ภูเงิน

เขต / อำเภอ
กันทรลักษ์

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ไปรษณีย์
33110

เนื้อที่
11 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา

มือถือ
0940431085

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง

จำนวนเข้าดู : 144

ปรับปรุงล่าสุด : 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:55:16

ข้อมูลเมื่อ : 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 16:50:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบ้านนา    ตั้งวัดเมื่อวันที่........-......เดือน........-...........พ.ศ. ๒๔๖๗
วัดบ้านนา เป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งในอำเภอกันทรลักษ์  ตั้งเมื่อ   พ.ศ. ๒๔๖๗   โดยที่ชาวบ้านร่วมกับพระสงฆ์ในขณะนั้นได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นเพื่อใช้ในการทำบุญในชุมชน  เดิมที่วัดบ้านนานั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน  ขึ้นกับตำบลสระเยาว์ในขณะนั้น  ( ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโรงเรียนบ้านนา – ไพรงาม )  วัดบ้านนานั้นไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดได้ว่าพระภิกษุรูปใดเป็นผู้ชักนำหรือเป็นผู้สร้าง  จนกระทั่งถึงปี ๒๔๗๕  จึงได้ย้ายมาตั้งที่ปัจจุบัน   
                   ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ........๑๕........ เดือน .......มกราคม......... พ.ศ. .......๒๕๑๓........
                   เขตวิสุงคามสีมา กว้าง .........๓๐........ เมตร ยาว ..........๖๐......... เมตร

  • ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
  1. พ.ศ. ๒๔๖๗         ถึง                พ.ศ.  ๒๔๙๙     ไม่ทราบชื่อ
  2. พระครูสิริธรรมานันท์                  พ.ศ.  ๒๕๐๐     ถึง     พ.ศ.  ๒๕๒๖
  3. พระครูภัทรกิจจาทร                    พ.ศ.  ๒๕๒๖     ถึง     พ.ศ.  ๒๕๕๒
  4. พระใบฎีกาขวัญชัย  อาภากโร     พ.ศ. ๒๕๕๒      ถึง     ปัจจุบัน

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระใบฎีกาขวัญชัย อาภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

พระสงวน สุนฺทโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

พระสมชาย พทฺธสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

พระสามารถ พลญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

พระม้วน ปญฺญาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

พระสาย สุทนฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2565

พระพร้อมพงษ์ ตปสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระไพฑูรย์ อคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น