สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5834 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8970 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9813 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7499 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
8 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code บวรพินิจชัย

รหัสวัด
04490601004

ชื่อวัด
บวรพินิจชัย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2480

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558

ที่อยู่
บ้านดอนม่วง

เลขที่
127

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หว้านใหญ่

เขต / อำเภอ
หว้านใหญ่

จังหวัด
มุกดาหาร

ไปรษณีย์
49150

เนื้อที่
7 ไร่ ไร่ 1งาน งาน 83 ตารางวา ตารางวา

มือถือ
0610602569

จำนวนเข้าดู : 78

ปรับปรุงล่าสุด : 27 มกราคม พ.ศ. 2567 10:31:27

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบวรพินิจชัย� ตั้งอยู่บ้านดอนม่วง� หมู่ที่ ๗ ตำบลหว้านใหญ่� อำเภอหว้านใหญ่� จังหวัดมุกดาหาร� สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๘๓ ตารางวา� อาคารเสนาสนะประกอบด้วย� อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๑ เมตร� สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐� ศาลาการเปรียญ� กว้าง ๑๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๓.๒๕ เมตร� สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓� กุฏิสงฆ์จำนวน ๒ หลัง� กุฎิเจ้าอาวาส ๑ หลัง (ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ ๒๕๕๘)

ปูชนียวัตถุ มีพระประธาน ในอุโบสถ�

วัดบวรพินิจชัย ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระคำ� รูปที่ ๒ พระวัง� �รูปที่ ๓� พระสุนา� กตปุญฺโญ� รูปที่ ๔� พระนอง� � รูปที่� ๕� พระหนา� �รูปที่ ๖ พระพอง� �รูปที่ ๗ พระมี� � รูปที่ ๘ พระอธิการบาง� ธมฺมโชโต� �รูปที่ ๙� �พระอธิการอินทนง� ฐิตสีโล� รูปที่ ๑๐ พระอธิการปัญญา รตนเสฏฺโฐ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๒� เป็นต้นมา

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนดที่ดินวัด (3.52 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (4.99 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (3.69 mb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

ยังไม่มีข้อมูลพระ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปสมเด็...

ข้อมูลเมื่อ : 09-08-2565

เปิดดู 39 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น