สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโสมมนัสสถาน

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดโสมมนัสสถาน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2474

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2525

ที่อยู่
บ้านแวง

เลขที่
59

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองสูงใต้

เขต / อำเภอ
หนองสูง

จังหวัด
มุกดาหาร

ไปรษณีย์
49160

เนื้อที่
4 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา

มือถือ
0868563807

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 185

ปรับปรุงล่าสุด : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 17:16:32

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดโสมมนัสสถาน
วัดโสมมนัสสถาน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ บ้านแวง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง  วัดมุกดาหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๔๒ ตารางวาเดที่ดิน เลขที่ ๒๑๖๖ อาณาเขต ทิศเหนือ จดทุ่งนา ทิศใต้ จดถนน ทิศตะวันออก จดถนนตะวันตก จดทุ่งนา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นการคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๕๐๗ อาคารไม้ยกพื้นสูง กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒หลัง สร้าง พ.ศ.๒๔๗๔ ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้ยกพื้นสูงกลองระฆัง ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กประดับลวดลาย ๓ ชั้น ยอดหลังคาแหลม ปูชนียวัตถุพระพุทธรูป ชื่อว่า สมเด็จพระพุทธลีลาลักษณ์
วัดโสมมนัสสถาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๓ เมตร การบริหารและปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑พระเฉา รูปที่ ๒ พระไพ รูปที่ ๓ พระแก้ว รูปที่ ๔ พระผั่น รูปที่ ๕ พระป้าย รูปที่ ๖ พระยี่สุ่น รูปที่ ๗ พระโค รูปที่ ๘ พระคำหล้า รูปที่ ๙ พระลอด รูปที่ ๑๐ พระพรม รูปที่ ๑๑ พระใบฎีกาคำอู ปภาธโร รูปที่ ๑๒ พระหอย พ.ศ.๒๕๓๘ รูปที่ ๑๓ พระอธิการหอม จนฺทสุวณฺโณ รูปที่๑๔ รูปปัจจุบันเจ้าอธิการเพชรวิไล ชุติมนฺโต จร.จต.ตำบลหนองสูงใต้ รับใบตราตั้ง ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

เจ้าอธิการเพชรวิไล ชุติมนฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-06-2565

พระณรงค์ฤทธิ์ ฐิตญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

พระกวีแก้ว โสพณชโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

พระธนวิสุทธิ์ นิสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-07-2565

พระ พิชิตชัย จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 18-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2566

สามเณร วรัตนถ์ มหาวงค์

ข้อมูลเมื่อ : 18-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-12-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 05-07-2565

เปิดดู 40 ครั้ง

พระพุทธศิลาลักษ...

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2565

เปิดดู 57 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น