สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8965 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9808 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7491 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ห้วยทราย

รหัสวัด
04490303006

ชื่อวัด
ห้วยทราย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2472

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านห้วยทราย

เลขที่
-

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ป่าไร่

เขต / อำเภอ
ดอนตาล

จังหวัด
มุกดาหาร

ไปรษณีย์
49120

เนื้อที่
12 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 53

ปรับปรุงล่าสุด : 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 18:11:18

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดห้วยทราย ตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๒ ชาวบ้านห้วยทรายร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้น โดยการนำของ นายจูม  แสนศรี และตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน                                                                                                                                                                                                                     
ลำดับการปกครอง
รูปที่  ๑            พระสีหา โชติวโร                                ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๕๗
รูปที่  ๒           พระเสมา ถิรสัตฺโถ                               ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
รูปที่  ๓            พระอธิการพงษ์ศักดิ์ อาภาธโร            ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
รูปที่ ๔            พระตาล                      รักษาการแทนเจ้าอาวาส  พ.ศ.๒๕๖๗-ปัจจุบัน

รายการพระ

พระตาล

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระตาล

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น