สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5387 วัด
สำนักสงฆ์
69 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5835 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9034 รูป
สามเณร
796 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9872 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
43 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
46 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7562 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ดอนม่วง

รหัสวัด
04480106005

ชื่อวัด
ดอนม่วง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2479

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 10 เดือน กันยายน ปี 2552

ที่อยู่
บ้านดอนม่วง

เลขที่
5

หมู่ที่
9

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านผึ้ง

เขต / อำเภอ
เมืองนครพนม

จังหวัด
นครพนม

ไปรษณีย์
48000

เนื้อที่
13 ไร่ ไร่ 3 งาน งาน 61 ตาวาราง ตารางวา

มือถือ
0610878291

จำนวนเข้าดู : 16

ปรับปรุงล่าสุด : 23 มกราคม พ.ศ. 2566 12:58:47

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด (โดยสังเขป)
                วัด ดอนม่วง ตั้งวัดเมื่อวันที่..............เดือน...........................พ.ศ. 2479
                ในอดีตพื้นที่วัดดอนม่วงเป็นที่ของโยมและเ)นที่จับจองเอาไว้ทำไร่นา ต่อมีชาวบ้านมาอาศัยอยู่หลายครอบครัวเจ้าของพื้นที่เลยแบ่งให้ชาวบ้านอาศัยอยู่แล้วก็แบ่งให้สร้างวัด คนโบราณเล่าต่อกันมาว่าที่ผืนนี้เป็นของ อุ้ยต๊ะ จันทร์งาม เป็นคนถวายให้จนกลายมาเป็นวัดในปัจจุบัน
 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
 
หากเคยมีการยกวัด การย้ายวัด การรวมวัด การเปลี่ยนแปลงชื่อวัด ให้อธิบายรายละเอียดโดยสังเขป     

รายการพระ

พระอธิการบุญทัน อธิปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 19-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น