สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5385 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
363 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5833 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8960 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
8 คน
บุคคลทั่วไปชาย
4 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9803 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
45 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7486 รูป
ลาสิกขา
29 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพนทราย

รหัสวัด
04481006001

ชื่อวัด
วัดโพนทราย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2256

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านโพนจาน

เลขที่
21

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
โพนจาน บ้านค้อ

แขวง / ตำบล
โพนจาน

เขต / อำเภอ
โพนสวรรค์

จังหวัด
นครพนม

ไปรษณีย์
48190

เนื้อที่
2 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา

มือถือ
0847851913

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นศูนย์การเรียน

จำนวนเข้าดู : 187

ปรับปรุงล่าสุด : 16 กันยายน พ.ศ. 2566 18:12:15

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดโพนทราย
          วัดโพนทราย รหัสวัด 4481006001 ตั้งอยู่ บ้านโพนจาน เลขที่ ๒๑
หมู่ที่ ๒ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๐๘
อาณาเขต
ทิศเหนือ         จดทางสาธารณะ
ทิศใต้             จดทางสาธารณะ
ทิศตะวันออก    จดบ้าน
ทิศตะวันตก     จดทางสาธารณะ
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ชั้นเดียว (โรงฉัน)เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓
ศาลา ๒ ชั้น กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างเป็นปูน สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๗
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง ๒ ชั้น กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙ เมตรชั้นบนเป็นไม้ ชั้นล่างเป็นปูน สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๗
าคารอาการเรียนรู้ชุมชน พิพิธภัณฑ์ชุมชนไทโส้ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๕๙
เรือนเก่าเผ่าไทโส้ เพื่อการแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าไทโส้ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร
โรงครัว ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๔๔
​ห้องน้ำ จำนวน ๑๓ ห้อง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๖๓
ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปปางสมาธิที่ศาลาการเปรียญ จำนวน ๑ องค์ หน้าตัก ๕๙ นิ้ว ปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓
มีรูปเหมือนหลวงปู่ทวดที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนไทโส้ จำนวน ๑ องค์ หน้าตัก ๕๙ นิ้ว ปางสมาธิสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘
ประวัติวัดโดยสังเขป
วัดโพนทราย ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑ หมู่ ๒ บ้านโพนจาน ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ในสมัยอดีตอาศัยเกวียนเป็นยานพาหนะในการเดินทางหรือสัญจรจนถนนหน้าวัดหรือในบริเวณวัดนั้นเป็นร่องลึกเป็นทรายสูงขึ้นเทียบหัวเข่าจนเป็นที่มาของวัดโพนทรายทุกคนเลยเห็นความเห็นในการตั้งชื่อวัด เป็นวัดโพนทราย โดยมีนายมา ราชมณี เป็นผู้นำชุมชนร่วมกับชาวบ้านโพนจาน พากันก่อสร้างวัดนี้ เพื่อเป็นจุดศูนย์ร่วมในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและประชุมชาวบ้าน วัดโพนทราย ก่อตั้งขึ้น เมื่อพ.ศ.๒๒๕๖ โดยมีเจ้าอาวาสร่วมกับผู้นำชุมชนมีการพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
การบริหารและการปกครอง ลำดับเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้
รูปที่ ๑ พระพ่อผา ฐานญาโน
รูปที่ ๒ พระแอ้
รูปที่ ๓ พระจันทร์
รูปที่ ๔ พระเคน
รูปที่ ๕ พระคำพอง
รูปที่ ๖ พระมา
รูปที่ ๗ พระอธิการปา สปฺปญฺโญ พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๘
รูปที่ ๘ พระครูวิมลจิตตานุรักษ์ พ.ศ.๒๕๔๙ ถึง ปัจจุบัน

ผู้รับรองข้อมูล พระครูวิมลจิตตานุรักษ์
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโพนทราย
​ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน 256๖

รายการพระ

พระครูวิมลจิตตานุรักษ์ กุสลจิตโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

ประชากร ปัญญาวุติโฑ

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

เกษม วุฒิจารี

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

วิชาญ สุธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2565

สมคิด มอมไทรัตน์

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น