สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
10 วัด
วัดราษฎร์
5383 วัด
สำนักสงฆ์
70 วัด
ที่พักสงฆ์
364 วัด
วัดร้าง
4 วัด
วัดทั้งหมด
5832 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
9077 รูป
สามเณร
800 รูป
แม่ชี
31 รูป
ศิษย์วัด
7 คน
บุคคลทั่วไปชาย
3 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
9918 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
3 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
0 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
47 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7606 รูป
ลาสิกขา
16 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโพนแพง

รหัสวัด
04480504005

ชื่อวัด
วัดโพนแพง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2436

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2523

ที่อยู่
บ้านโพนแพง

เลขที่
36

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
พระกลางทุ่ง

เขต / อำเภอ
ธาตุพนม

จังหวัด
นครพนม

ไปรษณีย์
48110

เนื้อที่
6 ไร่ - งาน 27 ตารางวา

มือถือ
0935276982

จำนวนเข้าดู : 22

ปรับปรุงล่าสุด : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 11:34:01

ข้อมูลเมื่อ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 07:59:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดโพนแพง ตั้งเมื่อ พ.ศ.2436 ในบริเวณหมู่บ้านมีจอมปลวกขนาดใหญ่จำนวนมาก (ชาวบ้าน เรียกว่า"โพน")และมีต้นแพนต้นใหญ่ขึ้นหลายต้น  จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านโพนแพง  เมื่อตั้งวัดขึ้นภายหลังจึงตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2523   
เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  30  เมตร  ยาว  55 เมตร 
การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม  คือ
รูปที่  1  พระอ่อนสี  สีลวณฺโณ
รูปที่  2  พระตา
รูปที่  3  พระธรรมศักดิ์  ฉนฺทโก             พ.ศ.  2521 - 2527
รูปที่  4  พระคูณ  ฐิติโก                   พ.ศ.  2528 - 2543
รูปที่  5  พระเส็ง  โชติธมฺโม                พ.ศ.  2544 - 2546
รูปที่  6  พระสุธาสฤษดิ์  เตชธโร            พ.ศ.  2547 - 2552
รูปที่  7  พระติ๋ง  กตปุญฺโญ                พ.ศ.  2553 - 2557
รูปที่  8  พระอธิการจิตรกรณ์  กลฺยาณจิตฺโต   พ.ศ.  2557 - ปัจจุบัน

 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการจิตรกรณ์ กลฺยาณจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-11-2565

พระธนวัฒน์ จกฺกวโร

ข้อมูลเมื่อ : 21-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-11-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2565

เปิดดู 21 ครั้ง

พระพุทธรูปปางนา...

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2565

เปิดดู 13 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น